Overzicht fotoboeken

Hier zie je een overzicht van de fotoboeken van onze activiteiten.

Fotoboek impressie bezoek B&W

18-09-2018 Het gezamenlijk overleg en bedrijfbezoek met B&W gemeente Heusden en het bestuur van de zlto oostelijk langstraat was deze keer bij de voorzitter, Theo van Loon.

 

Fotoboek seniorenmiddag 21 okt

Zondag 21 oktober hebben we onze senioren middag gehouden voor onze leden. 
Gien van Wijk heeft vanuit de heemkunde Onsenoort de presentatie gehouden over de weder opbouw van de boerderijen in de Langstraat “ uit de as herrezen”. 
Een boeiende middag.

Fotoboek informatie avond energie en klimaat

Op woensdag 7 november hebben we een interessante informatieavond gehad over klimaat en energie. Wat betekent dit voor ons en wat zijn de kansen?

 

Fotoboek jaarvergadering 2019

 

Donderdag 14 maart was de jaarlijkse leden contact avond met jaarvergadering van de ZLTO oostelijke Langstraat.
Deze avond werd gehouden in de Vlaamsche hofstede van Carien en Rini van Rooij.


Het was een bijzondere avond, we hebben nieuwe leden mogen ontvangen vanuit de gemeente Waalwijk die sinds kort bij ons zijn gevoegd. Het was dan ook heel fijn ook een goede opkomst te hebben van deze leden. 


In de jaarvergadering hebben we 2 jubilarissen gehad. Dhr Toon en Jana van Dal die 50 jaar lid zijn en dhr Adriaan Pulles maar door omstandigheden niet aanwezig.
Beide van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum. 


Binnen het huidig bestuur hebben we afscheid genomen van dhr Theo van Loon die de laatste jaren voorzitter was van de afdeling en van dhr Mart Klijn. Beide hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt in de jaren dat zij in het bestuur hebben gezeten.


Er waren ook nieuwe bestuursleden deze avond gekozen. Wij verwelkomen dan ook dhr Sjac Meijs (Waspik), mv Anjo Hartgers (Doeveren) en mv Addy de Wit (Waspik) bij ons bestuur.


Na de vergadering heeft Rini van Rooij nog zijn prachtige locatie toegelicht.
met een gezellige borrel werd de avond afgesloten.