Over de afdeling

ZLTO Oostelijke Langstraat is een actieve afdeling met ca. 230 leden. Samen vertegenwoordigen ze zo’n 130 ondernemers in de groene ruimte in de gemeenten Heusden, Waalwijk (oostelijk deel) en ’s-Hertogenbosch (westelijk deel). Agrarische bedrijven maar ook bedrijven die op multifunctionele wijze actief zijn in het buitengebied kunnen bij onze vereniging lid worden.

 

ZLTO Oostelijke Langstraat is een actieve afdeling met ca. 230 leden. Samen vertegenwoordigen ze zo’n 130 ondernemers in de groene ruimte in de gemeenten Heusden, Waalwijk (oostelijk deel) en ’s-Hertogenbosch (westelijk deel). Agrarische bedrijven maar ook bedrijven die op multifunctionele wijze actief zijn in het buitengebied kunnen bij onze vereniging lid worden.

Als afdeling behartigt zij de lokale belangen van de leden. Hiervoor onderhoudt men nauw contact met de drie gemeenten, waterschap, Provincie en andere belanghebbenden in ons werkgebied. Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken.  

Wij vragen aandacht en respect voor onze belangen en knelpunten zodat een hardwerkende innovatieve agrarische sector kan bijdragen aan een gezonde economie. Ontwikkelruimte en een eerlijke beloning voor de leden bedrijven en hun gezinnen is onze grootste opdracht.

In een wankele basis tussen economie, ecologie en maatschappelijk draagvlak zetten wij ons in om de agrarische ondernemingen te laten doorontwikkelen. Met oog voor goed rentmeesterschap naar landschap, grond, water en grondstoffen dragen wij bij aan het voeden van de wereld.

Verder willen we er als collega's zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge band te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante thema- bijeenkomsten.

ZLTO Oostelijke Langstraat heeft heel veel te bieden en neemt u graag mee langs haar leden. Leden die met veel liefde, passie en betrokkenheid hun bedrijven runnen en dat ook graag aan u laten zien.