Lid worden!

Over de afdeling

ZLTO de Langstraat is een actieve afdeling met ca. 250 leden. Samen vertegenwoordigen we zo’n 150 bedrijven in de groene ruimte in de gemeenten Heusden, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch (westelijk deel). Agrarische bedrijven, maar ook bedrijven die op multifunctionele wijze actief zijn in het buitengebied kunnen bij onze vereniging lid worden.

Als afdeling behartigt ZLTO de Langstraat de lokale belangen van de leden. Hiervoor onderhoudt men nauw contact met de drie gemeenten, waterschap, Provincie en andere belanghebbenden in ons werkgebied. Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken.

Wij vragen aandacht en respect voor onze belangen en knelpunten zodat een hardwerkende, innovatieve agrarische sector kan bijdragen aan een gezonde economie. Ontwikkelruimte en een eerlijke beloning voor de bedrijven en hun gezinnen is onze grootste opdracht.

In een wankele basis tussen economie, ecologie en maatschappelijk draagvlak zetten wij ons in om de agrarische ondernemingen te laten door ontwikkelen. Met oog voor goed rentmeesterschap naar landschap, grond, water en grondstoffen dragen wij bij aan het voeden van de wereld.

Verder willen we er als collega's zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge band te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante thema- bijeenkomsten.

ZLTO de Langstraat heeft heel veel te bieden en neemt u graag mee langs haar leden. Leden die met veel liefde, passie en betrokkenheid hun bedrijven runnen en dat ook graag aan u laten zien.

 

Voor meer actualiteiten kunt u kijken op onze facebookpagina ZLTO de Langstraat