Oproep kandidaatstelling waterschappen ongebouwd

Natuur-en-Landschap-Water-Sloot-e1569590432996-560x400

Oproep kandidaatstelling geborgde zetel ongebouwd voor de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Scheldestromen.


Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de bestuursleden van de waterschappen voor de bestuursperiode 2023-2027.
Een deel van de bestuursleden wordt benoemd, waaronder de bestuursleden ongebouwd.  
ZLTO heeft van de provinciebesturen de formele taak gekregen om de bestuurders van de categorie ongebouwd te benoemen in de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland (deze laatste, samen met LTO Noord).

De benoeming voor deze zetel gebeurt via een open kandidaatstelling. Ieder die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw, de sector een warm hart toedraagt en in het waterschap wil opkomen voor de belangen van agrarische ondernemers, kan zich kandidaat stellen.
In de profielschets is de afbakening opgenomen.

Aanmelden
Kandidaten die belangstelling hebben en voldoen aan de profielschets, kunnen tot en met 3 oktober a.s. een ingevuld kandidaatstellingsformulier aan ons toemailen. Dat kan door te mailen naar de selectiecommissie waterschapsverkiezingen, gebruik daarvoor johan.elshof@zlto.nl
De informatiegegevens van Johan vindt u ook in de sidebar van deze pagina.

Benoemingsprocedure
Een selectiecommissie zal uw sollicitatie in behandeling nemen en stelt u op de hoogte van de verdere procedure.

Meer informatie?
Nadere informatie is verkrijgbaar bij ZLTO, de heer Johan Elshof. Zie contactgegevens hiernaast.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen