ZLTO zoekt kandidaten voor landbouwzetels waterschappen

Op 20 maart 2019 kan er worden gestemd voor de waterschapsbesturen in ons land.
Daarnaast heeft elk waterschap meerdere zetels gereserveerd voor landbouw, bedrijven en natuur. Als regionale LTO-organisatie regelen we de benoeming voor de landbouwzetels.

Iedereen die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw en de sector een warm hart toedraagt, kan zich hiervoor nu kandidaat stellen. Lidmaatschap van ZLTO is geen voorwaarde. 
Kandidaatstelling kan van 15 april tot en met 31 mei 2018.

Klik hier op de volgende documenten:
• Benoemingsregeling, vastgesteld door het Bestuur ZLTO
• Profielschets
• Sollicitatieformulier

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot Johan Elshof van ZLTO, telefoonnummer 06 295 202 60. U kunt uw sollicitatieformulier toezenden aan johan.elshof@zlto.nl

 

Gerelateerd nieuws

1
Beheer van landschap en natuur
10
1
Water
3