RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Header website_0000s_0051_aardbeien

Met het project RECUPA wil ZLTO de aardbeientelers helpen verder te verduurzamen. We zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de trayvelden, waarbij telers kostendekkend werken. Door het water te recirculeren en zuiveren, vermindert eventuele uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen én wordt water behouden voor de trayveld teelt.


Het gebied tussen Breda en Antwerpen is van oudsher hèt aardbeiengebied van West-Europa. Een belangrijke productiefactor in de aardbeienteelt is water. Bij de opkweek van de trayplanten wordt overtollig water (bijvoorbeeld na een regenbui) afgevoerd. Projectpartners willen in dit project laten zien dat water ook opgevangen én hergebruikt kan worden. ZLTO begeleidt dit project en gaat de kostendoorrekening opstellen.

De systemen die we onderzoeken komen uit andere sectoren. Projectpartners monitoren in de praktijk diverse opvangsystemen, opvangcapaciteit en zuiveringstechnieken. 4 telers in het gebied tussen Breda en Antwerpen nemen het voortouw, doel is dat een praktisch en betaalbaar systeem beschikbaar komt voor de sector.

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in de nieuwste technieken op trayvelden in de aardbeienteelt? De partners organiseren diverse bijeenkomsten, die vrij toegankelijk zijn. Je bent van harte welkom op de bedrijven of in proefcentra om de nieuwste kennis op te doen.

Meer informatie hierover, neem dan contact op met Rob Schrauwen via rob.schrauwen@zlto.nl 06 - 212 124 36. 

RECUPa logo's