Op dit moment zijn we in gesprek over de mogelijkheden van een Landbouwakkoord. Hier vind je de verschillende updates die LTO over het proces heeft gepubliceerd.


  • 23 maart

Agractie vertrekt uit landbouwakkoord

Agractie stapt uit de gesprekken rondom het landbouwakkoord. LTO komt naar buiten met een statement: 'De afgelopen twee dagen zaten de partijen van de hoofdtafel in een tweedaagse werksessie om de meest complexe onderwerpen van het Landbouwakkoord door te nemen. Er zijn nog géén besluiten genomen. Om voor onze leden het beste resultaat te bereiken gaan wij door aan de onderhandelingstafel. Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders.'

  • 14 februari 2023

Brieven Van der Wal en het Landbouwakkoord

Minister Van der Wal kwam met twee belangrijke Kamerbrieven over het stikstofbeleid. Hoe verhouden die zich tot het nog te sluiten landbouwakkoord? Voorzitter Sjaak van der Tak legt het uit in de onderstaande video.

  • 1 februari 2023

'Hoe lang blijft LTO nog aan tafel zitten?'

Update van Sjaak van der Tak over het landbouwakkoord. Hij geeft onder meer antwoord op de ledenvraag 'hoe lang blijft LTO nog aan tafel zitten?'

 

  • 25 januari 2023

LTO formuleert prioriteiten per sector

In het proces naar het Landbouwakkoord hebben diverse agrarische sectoren een plek aan zes zogenaamde sectortafels. Vanuit LTO bespreken daar de vakgroepen sectorspecifieke inhoud. Hier vind je de speerpunten die voor LTO gelden als de belangrijkste prioriteiten waarover in het Landbouwakkoord afspraken gemaakt moeten worden.

 

  • 11 januari

Eerste gespreksronden

De eerste gesprekken richting een Landbouwakkoord gaan van start aan de zogenaamde ‘sectortafels’. Aan deze zes tafels wordt door onder meer de LTO-vakgroepen de sectorspecifieke inhoud besproken.

Lees meer.

  • 23 december 2022

Overeenstemming sectortafels

Door de deelnemende organisaties aan het Landbouwakkoord overeenstemming bereikt over de invulling van de sectortafels.

Lees meer.