Wij houden je graag op de hoogte rondom de gesprekken die worden gevoerd aangaande het Landbouwakkoord. Hier vind je de verschillende updates die LTO over het proces heeft gepubliceerd.


 • 21 juni

Wim Bens over het mislukken van de onderhandelingen

ZLTO-voorzitter Wim Bens gaat in op het mislukken van de onderhandelingen om tot een landbouwakkoord te komen: ‘wij zijn tot het gaatje gegaan, maar het bleek niet genoeg’.

>>Bekijk de video.

 • 21 juni

LTO stopt met landbouwakkoord

Gisterenavond sprak LTO met een delegatie van het kabinet over de laatste bouwstenen om te komen tot een concept-landbouwakkoord. De inzet was, conform het advies van Johan Remkes: herstel van vertrouwen, het bieden van perspectief en op een realistische manier de doelen behalen. Dat is wat LTO betreft helaas niet gelukt.
>>Lees hier verder

 • 15 juni

Wim Bens over onderhandelingen Landbouwakkoord

In deze vlog geeft Wim Bens een toelichting op het verloop van de onderhandelingen van het LTO-bestuur met een delegatie van het kabinet, woensdagavond 14 juni.

 • 25 mei

Bestuurlijke consultatie landbouwakkoord door LTO-bestuurders

Alle organisaties die deelnemen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord houden een ‘bestuurlijke consultatie’ onder hun eigen bestuurders. Op 24 mei vond deze consultatie plaats binnen LTO. In algemene zin was er vanuit onze vakgroep-voorzitters en portefeuillehouders unaniem instemming met de lijn die het LTO-bestuur hanteert: de huidige teksten bieden op belangrijke thema’s onvoldoende perspectief voor agrarische sectoren. 

 • 18 mei

24 uur durende onderhandelmarathon zorgt niet voor doorbraak

'Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen', zegt Sjaak van der Tak. 'Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast.' Hij geeft het kabinet nog één kans om goede aanpassingen te maken.

 • 8 mei

LTO wijst huidige concepttekst Landbouwakkoord af, forse bijsturing nodig

LTO heeft vandaag niet ingestemd met de huidige concepttekst van het landbouwakkoord. De tekst biedt voor ons onvoldoende wenkend perspectief om tot doorrekening over te gaan, een stap die nodig is op weg naar bestuurlijke consultatie en onze bredere ledenconsultatie. De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel. Dat biedt voldoende perspectief om een laatste poging te wagen om samen tot een landbouwakkoord te komen.
>>Lees hier verder

 • 5 april

Stand van zaken Landbouwakkoord en ledeninspraak-avond

ZLTO-voorzitter Wim Bens nodigt leden uit voor een bijeenkomst om de stand van zaken van het landbouwakkoord te bespreken en input op te halen. En hij reageert samen met Erwin Wunnekink van LTO Melkveehouderij op berichten in (sociale) media die tot onrust leiden over een zogenaamd ‘deelakkoord melkveehouderij’.

 • 3 april

LTO roept op tot koerswijziging stikstofbeleid

LTO is momenteel samen met agrarische organisaties, natuurorganisaties en overheden om tafel om tot een Landbouwakkoord te komen. Dit wordt gedaan in het belang van Nederlandse boeren en tuinders. Om samen te werken aan een beter verdienvermogen en perspectief naar de toekomst. In deze gesprekken lopen de onderhandelaars vast in de huidige kaders. Daarom roept LTO op tot een koerswijziging in het kabinetsbeleid.

 • 23 maart

Agractie vertrekt uit landbouwakkoord

Agractie stapt uit de gesprekken rondom het landbouwakkoord. LTO komt naar buiten met een statement: 'De afgelopen twee dagen zaten de partijen van de hoofdtafel in een tweedaagse werksessie om de meest complexe onderwerpen van het Landbouwakkoord door te nemen. Er zijn nog géén besluiten genomen. Om voor onze leden het beste resultaat te bereiken gaan wij door aan de onderhandelingstafel. Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders.'

 • 14 februari 2023

Brieven Van der Wal en het Landbouwakkoord

Minister Van der Wal kwam met twee belangrijke Kamerbrieven over het stikstofbeleid. Hoe verhouden die zich tot het nog te sluiten landbouwakkoord? Voorzitter Sjaak van der Tak legt het uit in de onderstaande video.

 • 1 februari 2023

'Hoe lang blijft LTO nog aan tafel zitten?'

Update van Sjaak van der Tak over het landbouwakkoord. Hij geeft onder meer antwoord op de ledenvraag 'hoe lang blijft LTO nog aan tafel zitten?'

 

 • 25 januari 2023

LTO formuleert prioriteiten per sector

In het proces naar het Landbouwakkoord hebben diverse agrarische sectoren een plek aan zes zogenaamde sectortafels. Vanuit LTO bespreken daar de vakgroepen sectorspecifieke inhoud. Hier vind je de speerpunten die voor LTO gelden als de belangrijkste prioriteiten waarover in het Landbouwakkoord afspraken gemaakt moeten worden.

 

 • 11 januari

Eerste gespreksronden

De eerste gesprekken richting een Landbouwakkoord gaan van start aan de zogenaamde ‘sectortafels’. Aan deze zes tafels wordt door onder meer de LTO-vakgroepen de sectorspecifieke inhoud besproken.

Lees meer.

 • 23 december 2022

Overeenstemming sectortafels

Door de deelnemende organisaties aan het Landbouwakkoord overeenstemming bereikt over de invulling van de sectortafels.

Lees meer.