banner varkenshouderij

mj-0610-dongen-varkenshouderij--biggen-(13)

Optimaliseren Diergezondheid varkenshouderij

Diergezondheid is een speerpunt in het bedrijfsmanagement van jouw varkenshouderij. ZLTO kan jou, samen met je dierenarts en voeradviseur, begeleiden in de optimalisatie van de diergezondheid in je bedrijf. We hebben een coachingtraject opgezet, waarbij je gedurende twee jaar door een coach begeleid wordt.

20181005 Varkens management

Integrale aanpak

Je bedrijfssucces is afhankelijk van de voor jou juiste strategie op onder andere de thema’s personeel, huisvesting, stalsysteem, voer, diergeneesmiddelengebruik, hygiëne en
bedrijfsmanagement.

Alles hangt met elkaar samen en kan elkaar versterken, maar soms ook tegenwerken. Daarom is het van belang bewust alle onderdelen mee te nemen in een integraal plan.

 

 

20181005 Varkens DDD

Welke varkenshouders zoeken we?

We zoeken ondernemers (zowel vermeerderaars, opfokbedrijven als gesloten bedrijven) die vanuit het bedrijfsthema diergeneesmiddelengebruik hun bedrijfsmanagement willen optimaliseren. Met name bedrijven die nu volgens de nieuwe benchmarkwaarden voor het antibioticagebruik aan de hoge kant zitten (in rood) en moeite hebben om dit verder te verlagen.

Wat gaan we doen?

Als deelnemer krijg je een ondernemerscoach, die jou gedurende een tweejarig coaching traject begeleidt. De coach bezoekt een aantal keren jouw bedrijf en gaat tijdens die bezoeken samen met jou, de dierenarts en voeradviseur om tafel om te komen tot een plan van aanpak om de diergezondheid te verbeteren/optimaliseren. Gedurende het traject zullen verschillende gegevens gemonitord worden voor onderzoek, o.a. de DDD en de antibiotica resistentieniveaus zullen worden gemeten. Alles gaat in vertrouwelijkheid en gegevens worden anoniem verwerkt.

Bekijk hier het filmpje met uitleg over het coachingstraject:

Wanneer?

De begeleiding van de ondernemerscoach op je bedrijf zal ongeveer twee jaar in beslag nemen (een startbijeenkomst, ongeveer vier bedrijfsbezoeken en eventueel extra telefonische contacten). De start van het project is voorjaar 2019.

Wat kost het je als ondernemer?

Vooral tijd. De ondernemerscoach wordt betaald vanuit het project. Verder vragen wij je gegevens aan te leveren, uiteraard blijven deze anoniem.

Waarom meedoen?

De Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) heeft in juni een advies uitgebracht om de benchmarkwaardes aan te scherpen. Tevens wil het ministerie het antibioticagebruik in een aantal sectoren nog verder terugdringen. Wij willen je daarbij helpen. Je krijgt begeleiding van een ondernemerscoach waarmee je integraal veranderingen op je bedrijf kan aanbrengen zodat je de diergezondheid optimaliseert.

Wie gaat jou coachen?

Wij werken met ondernemerscoaches uit de sector. Zij zijn bekend bij een groot aantal ondernemers en hebben kennis van de varkenshouderij.

Neem contact met mij op

Onderzoek partners

Afbeelding1Nieuwe Oogst, 6 oktober 2018

Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en wordt uitgevoerd door ZLTO, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en IRAS.

Onderzoeksagenda Varkenshouderij

De projecten om het antibioticumgebruik te verminderen, zijn onderdeel van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. De POV heeft samen met ketenpartners deze onderzoeksagenda opgesteld. Onderzoek is van belang voor de concurrentiepositie van varkenshouders in Nederland. Met een krachtige onderzoeksagenda werkt de sector gestructureerd aan onderzoek dat de positie van varkenshouders in Nederland zal versterken.

Voor de jaren 2017-2020 is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat. De actuele uitdagingen zoals de thema’s bigvitaliteit, intacte staarten en antibioticumgebruik, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan nieuwe, innovatieve thema’s worden toegevoegd in de toekomst.

Voor meer informatie: POV Onderzoeksagenda varkenshouderij