Juridisch advies

Agrarische bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met (vaak complexe) wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om milieu, natuur, ruimtegebruik, bouwen, diergezondheid en –welzijn, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en subsidies. Heb je een juridisch probleem waarmee je niet verder komt? Neem dan gerust contact op met één van onze juristen. Zij zijn thuis in de juridische vraagstukken die op het boerenerf kunnen spelen en spreken ‘de boerentaal’.

Producten en diensten