Over ons

ZLTO-afdeling Borsele behartigt de belangen van zo’n 300 leden, waarvan ongeveer 190 actief agrarisch ondernemer zijn. Hier, in de 'Zak van Zuid-Beveland', beleef je nog het authentieke Zeeuwse landschap met akkers en weiden, goed gevulde fruitgaarden en zwartgeteerde gepotdekselde boerenschuren aan slingerende bloemdijken. De Westerschelde, drukst bevaren rivier van Europa in de ‘achtertuin’ en Northseaport waar veel van de producten hun weg naar consumenten wereldwijd vinden.

dijk

Boerenorganisaties hebben een lange voorgeschiedenis. Zo bestonden er in Zuid-Nederland: de ZLM (Zeeuwse -vanaf 1968 Zuidelijke- Landbouw Maatschappij) opgericht in 1843, de NCB (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond) in 1896 en de CBTB (Chriselijke Boeren- en Tuindersbond) in 1918. In 1996 kwamen fusiebesprekingen op gang, in 1998 resulteerde dit in het ontstaan van ZLTO - de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie - met zijn diverse afdelingen.

De agrarische sector is volop in beweging. Schaalvergroting, technische vernieuwing, wetgeving en maatschappelijke betrokkenheid zijn onlosmakelijk verbonden met het boerenbedrijf. Sommige ontwikkelingen zijn bedreigend, terwijl andere ontwikkelingen juist kansen bieden. Nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen zijn ingrediënten om initiatieven te ontplooien ter versterking van uw bedrijf en de sector, ook in uw regio. Door met collega's samen te werken, worden krachten gebundeld en staat de sector sterker. Dit vertaalt zich onder meer naar uw eigen bedrijf.

ZLTO-Borsele denkt met u mee!

Ook in de gemeente Borsele spelen zaken die betrekking hebben op het landelijk gebied. De ZLTO-afdeling Borsele maakt zich hier druk om. Bestuurders zijn uw collega's die weten wat er bij boeren speelt en houden ook de praktische kant scherp in beeld. Waar nodig worden andere partijen betrokken. Denk daarbij aan gemeente, waterschap en provincie, maar ook marktpartijen.

De ZLTO-afdeling Borsele heeft ongeveer 355 leden, collega's dus in uw gemeente. Er kan een beroep gedaan worden op deskundigheid vanuit de ZLTO-organisatie.

Het bestuur van ZLTO-afdeling Borsele wil met deze website de bestaande leden informeren en nieuwe leden werven. Samen werken aan een gezonde sector voor de toekomst in dit mooie deel van Zeeland.

Graag tot ziens!

Het bestuur