Lid worden!

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Na afloop van een zittingsperiode kunnen zij twee maal worden herkozen. Op de beginpagina (klik bovenaan op 'Borsele') staan de namen van de afdelingsbestuurders. Ze stellen zich via deze LINK kort voor.

Het bestuur vergadert zo'n 6 keer per jaar, steeds bij een van de bestuursleden thuis. Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen.

Ieder jaar is er overleg met het gemeentebestuur over lopende zaken en voor de gemeenteraad proberen we ieder jaar een excursie te organiseren zodat zij beter inzicht krijgen in de agrarisch sector in Borsele.

Heeft u vragen, schroom dan niet om te bellen of te mailen!