banner noodweer

banner biologische land- tuinbouw

Faunaschade: ganzen

Op basis van jaarlijkse tellingen schat de Faunabeheereenheid (FBE) in dat er in de provincie Noord-Brabant ongeveer 25.000 grauwe ganzen jaarrond aanwezig zijn. Als deze ganzen zich netjes zouden verspreiden over de provincie zou dit geen enkel probleem zijn, de provincie zou dit gemakkelijk aankunnen.

jt-0110-winterlandschap--vogels-01

Dat dit in de praktijk natuurlijk nooit het geval zal zijn is logisch. Een gans heeft immers een aantal belangrijke zaken nodig waarop hij zich fijn voelt. Dit zijn dekking om zich voort te planten en te schuilen voor predatoren en natuurlijk voedsel. Beide aspecten zijn goed aanwezig in de rivierdelta’s van de provincie. Dekking in de natuurgebieden en voedsel op de agrarische percelen. Vooral dit laatste kan tot grote overlast zorgen. Als agrariër teel je met veel trots gewassen voor de consument of voor je dieren. Dat wilde dieren mee eten is niet erg maar het moet wel in verhouding blijven staan.
 
Botsingen tussen ganzen en maatschappelijke belangen zijn dan ook niet weg te denken. Toch moeten we op een praktische wijze tot oplossingen komen. ZLTO is door de FBE gevraagd om voor Brabant met een tweetal gebiedsplannen te komen. Plannen die oplossingen bieden voor het terugbrengen van de ganzenschade en lokale belangen beter behartigd. Uitgangspunt van de FBE hierin is dat terug moet worden gegaan naar een zomerstand van ongeveer 7.500 grauwe ganzen. De plannen worden op dit moment gemaakt met de bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen in een aantal gebieden waar de ganzendruk het grootst is.

Heb je schade? Melden helpt!

Het is niet zo dat tot het uitkomen van de resultaten er achterover geleund kan worden. Voor een juiste dossieropbouw is iedere schademelding van groot belang. Op die manier ontstaat een duidelijk beeld van de impact welke ganzen op bedrijven kunnen hebben. Een veel gehoorde opmerking is: “ik meld niet want dat kost me als boer meteen veel te veel geld aan mijn eigen risico en het behandelbedrag. Daarnaast is het allemaal zo ingewikkeld om te doen.”

De werkelijkheid is anders. Alle schades met betrekking tot in het wild levende dieren kunnen gratis worden doorgegeven! Pas op het moment dat je als agrariër ook daadwerkelijk een schadevergoeding aanvraagt moet je de bovenstaande posten betalen. Het melden zelf is gratis en zorgt ervoor dat we als sector een helder beeld krijgen en tevens het belang voor de landbouw beter uit kunnen dragen.

Faunaschade.nl

Melden kan op de website: www.faunaschade.nl. Als je nog nooit een schade hebt gemeld zal jeeerst een account aan moeten maken en vervolgens jouw percelen in moeten tekenen. Zodra dit is gebeurt kan je een daadwerkelijke schade melden in een paar kliks van de muis. Dit neemt een hoop frustratie weg. Tip: doe de eerste stappen op een moment dat je nog niet te maken hebt met de schade. Op de website staat een duidelijke handleiding hoe percelen aangemeld kunnen worden en hoe de schademelding kan worden gedaan.

Praktische stappen