Fauna: preventie en schade Zeeland

Wie woont en werkt in het buitengebied heeft te maken met in het wild levende dieren. Ze horen thuis in onze natuur. Vanwege economische belangen brengen ze ook spanningen met zich mee, zoals in de landbouw. Daarom heeft ZLTO in Zeeland aandacht voor het voorkomen van schade van fauna.

Hoe komt faunabeleid tot stand?

Ondernemers hebben te maken met landelijke uitgangspunten, zoals de Wet Natuurbescherming. Verder maken provincies eigen keuzes. De Faunabeheereenheid (FBE) geeft invulling aan het beleid met faunabeheerplannen.

Lokale wildbeheereenheden zijn betrokken bij de uitvoering.

ZLTO is gesprekspartner van diverse instanties. Met onze leden proberen we het wildbeheer en de schadebestrijding zo te sturen dat overlast en schade beperkt blijft of nog liever: dat we het voorkomen. Beleid en regelgeving beïnvloeden kost tijd en inspanning. Net als grondgebruikers en jagers om de nodige maatregelen te treffen.

Ganzenbeleid: wat mag, wanneer, door wie?

Elke provincie hanteert eigen regels rond schadevergoedingen voor ganzen in de winterperiode. Zo zijn in Zeeland preventieve maatregelen en een afschotontheffing buiten de rustgebieden niet nodig om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Bekijk het overzicht ganzenbeheer en de vrijgestelde handelingen op grond van de Omgevingsverordening Zeeland.

Schade melden, hoe klein ook, is noodzaak!

Op www.faunaschade.nl vind je het landelijk meldpunt voor faunaschade. De provincie en de FBE gebruiken de informatie van dit meldpunt ter onderbouwing van het beleid. Ook voor het opstellen van de faunabeheerplannen en de ontheffingen, waarmee schade voorkomen en bestreden kan worden.

Boerenbelang dus, want géén meldingen van schade betekent géén opbouw van schadehistorie. Dat zorgt ervoor dat verdere maatregelen in de toekomst niet mogelijk zijn. Schade melden is kosteloos en zo gedaan.

Tegemoetkoming schade

Naast schademeldingen kun je in bepaalde gevallen een aanvraag doen voor een  tegemoetkoming van de faunaschade. 

Bij12-Faunafonds beoordeelt aanvragen en laat onafhankelijk taxateurs de schade taxeren. Vooraf dien je een behandelbedrag van 300 euro te betalen. Dit wordt terugbetaald in geval van schadetoekenning.

Let op: naast ganzenschade kun je in bepaalde gevallen ook voor andere beschermde diersoorten een vergoeding aanvragen. Hiervoor is vaak wel een individuele afschotontheffing nodig die men doorgaans via de FBE en in enkele gevallen via de provincie aanvraagt. Zangvogelschade in fruit wordt op dit moment niet vergoed.

Lees meer over faunaschade (in Noord-Brabant)