Bijeenkomst nieuwe regels solitaire- en teeltondersteunende kassen en TOV in Brabant

Onder voorwaarden komt er in Noord-Brabant meer ruimte voor solitaire kassen, teeltondersteunende kassen en permanente TOV. De provinciale omgevingsverordening die dit regelt, is afgelopen maand vastgesteld. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Glastuinbouw-Paprika-Werknemer-560x400

We organiseren twee bijeenkomsten om leden verder te informeren en vragen te beantwoorden. Tijdens een bijeenkomst informeren we je over:

  • De nieuwe provinciale regels voor solitaire- en teeltondersteunende kassen
  • De nieuwe provinciale regels voor permanente TOV
  • Wanneer je gebruik kunt maken van deze nieuwe regels
  • Wat er nog moet gebeuren om de nieuwe regels te kunnen benutten binnen jouw gemeente.

Ook wisselen we graag met je van gedachten over de uitwerking van de glas-voor-glas regeling.

Datum en locatie bijeenkomsten

Een uitgebreide indruk van de aanpassingen in de regels voor solitaire- en teeltondersteunende kassen en TOV in de provinciale regels en benodigde vervolgstappen wordt toegelicht op twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door ZLTO en Glastuinbouw Nederland:

  • Maandag 25 april. Start: 19.30 uur in De Menmoerhoeve in Etten-Leur. Klik hier om je aan te melden. 
  • Woensdag 1 juni. Start: 19.30 uur. Omgeving Sint-Oedenrode. De exacte locatie wordt later vermeld op het aanmeldformulier, of als je je al aan hebt gemeld nagezonden per mail. Klik op onderstaande aanmeldbutton om je aan te melden.