Header algmeen_landschap2

Bedrijfswaterplan

mj-0810-west-brabant-beregenen-aardbei--aardbeiplanten--aardbei-aanplant-(2)

Wanneer je wilt beregenen dien je eenmalig een bedrijfswaterplan op te stellen en deze in te dienen bij het waterschap. Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel hebben in maart 2015 een nieuw beregeningsbeleid uit grondwater vastgesteld.

Het beleid voor grondwaterberegening van de Brabantse waterschappen biedt je diverse mogelijkheden om flexibeler te beregenen. Zo is het uren- en het voorjaarsverbod komen te vervallen, volstaat vaak een eenmalige melding (in plaats van een vergunning) en mag je nieuwe grondwaterputten slaan. Voorwaarde is wel dat je water-conserverende en -besparende maatregelen treft en dat deze worden vastgelegd in een bedrijfswaterplan. ZLTO helpt hier graag bij.

NIEUW: Hier vind je meer informatie specifiek voor glastuinbouw en substraatteelt.

Op onderstaande kaart zie je of het bedrijfswaterplan bij jou van toepassing is:

Plaatje Beregeningsbeleid Noord-Brabant

 

Meteen aan de slag?

Waar moet ik rekening mee houden?

  • Bij voornemen tot beregenen volstaat een eenmalige melding (tot 70 kuub/uur voor grasland en 100 kuub/uur voor overige teelten).
  • Er geldt niet langer een verbod op beregening van grasland tot 1 juni en tijdens de zomermaanden juni en juli tussen 11 en 17 uur.
  • Nieuwe putten slaan is toegestaan tot een maximum van 1 put per 5 ha.
  • Om in aanmerking te komen voor flexibel beregenen moet je beschikken over een eigen bedrijfswaterplan.

Wat is een Bedrijfswaterplan?

In het bedrijfswaterplan geef je aan welke waterconserverende en/of waterbesparende maatregelen op welke plek op je bedrijf zijn getroffen. Het is een soort getuigenis van inspanningen, waarmee je aantoont dat er zuinig wordt omgegaan met water. In het vernieuwde beregeningsbeleid is een bedrijfswaterplan jouw sleutel tot extra beregeningsmogelijkheden. Met zo’n plan ben je voortaan baas over eigen regeninstallatie, zonder beperkingen in regelgeving.

LET OP: Ondernemers in attentiezones rond Natura 2000-gebieden en natte natuurparels kunnen helaas vooralsnog niet profiteren van het nieuwe beleid, waar ZLTO zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt. Wel kan ZLTO je helpen om dit beleid te vertalen naar de situatie op jouw bedrijf, en verder advies geven over de beregeningsmogelijkheden.

Samen met ZLTO/Arvalis

ZLTO Advies is per 1 januari 2023 opgegaan in Arvalis. Een nieuwe naam, maar jouw nieuwe plannen en aanpassingen worden gemaakt door dezelfde gedreven adviseurs. We helpen je in een uur met het opstellen van jouw bedrijfswaterplan, thuis aan de keukentafel of tijdens een sessie in de buurt. Onze dienstvelening staat bij het waterschap garant voor kwaliteit.

Kosten BWP (€excl. BTW)  
Op eigen bedrijf €625,-
Op kantoor ZLTO €550,-

Zoetwater speerpunt ZLTO

Wil je weten wat de standpunten zijn van ZLTO, lees dan HIER meer over ons Speerpunt Zoetwater.