Webinar speerpunten: Plant en Plantgezondheid

zlto---joris-baecke-084605

Kom tijdens dit webinar meer te weten over onze speerpunten in de belangenbehartiging binnen dit thema en stel je vragen via de live-chat tijdens het webinar. Meld je snel aan via de aanmeldknop onderaan de pagina.

ZLTO is voorstander van een duurzame en weerbare plantaardige sector. Dat betekent dat teelten economisch rendabel moeten zijn, en dat er ruimte bestaat voor nieuwe gewassen en toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan plantaardige eiwitten voor vegetarische producten, een verantwoord en goed gebruik van reststromen, of specifieke gewassen voor toepassing in circulaire biobased materialen of grondstoffen.


Onze inzet voor 2023

  • Kringlopen: Voldoende beschikbaarheid van dierlijke meststoffen van een constante kwaliteit voor de akkerbouw draagt bij aan het sluiten van kringlopen op regionaal niveau.
  • Gewasbescherming: Zolang er geen goed werkbare alternatieven zijn, blijven niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Nieuwe technologieën zoals biologische bestrijding, mechanisatie, robotisering en precisiespuiten worden haalbaar en betaalbaar voor grote groepen boeren en tuinders.
  • Eitwittransitie: De teelt van eiwitgewassen, zoals veldbonen, levert een boer een aantrekkelijk zakelijk model op. We laten de ‘Bean Deal’ (Bean Deal), als programma van de nationale eiwittransitie, in het voordeel van onze telers werken.

Zo gaan we dat bereiken

  • Binnen het Praktijkprogramma Plantgezondheid werken we aan doorbraken om teelten weerbaar te maken tegen ziekten en plagen, zoveel als mogelijk dankzij biologische gewasbescherming.
  • Onder het motto ‘Grip op water’ zetten we maximaal in op wateropslag en druppelirrigatie.
  • Samen met Wageningen University & Research (WUR) werken we aan een groeifonds voor de eiwittransitie.