Webinar speerpunten: Klimaat en energie

ps-0511-zijtaart-zonnecollectoren-varkensbedrijf-(8)

Kom tijdens dit webinar meer te weten over onze speerpunten in de belangenbehartiging binnen dit thema en stel je vragen via de live-chat tijdens het webinar. Meld je snel aan via de aanmeldknop onderaan de pagina.

De nieuwe politieke verhoudingen in de wereld, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, heeft een heuse energiecrisis veroorzaakt. Die heeft grote gevolgen voor de agrarische sector, zoals hogere grondstofprijzen en hogere kosten voor de bedrijfsvoering. Maar er zijn ook kansen.


Onze inzet voor 2023

  • Vergunningverlening: We pleiten bij overheden voor een slagvaardig proces van vergunningverlening, waarbij maatschappelijke waarde het uitgangspunt en criterium voor toetsing is.
  • Netcongestie: Met de netwerkbeheerders willen we naar oplossingen zoeken voor de netcongestie. Het is onacceptabel dat een agrarisch ondernemer die zonnepanelen op zijn staldaken installeert soms meer dan een jaar moet wachten op aansluiting op het net.
  • Groen gas: Er zijn in ons werkgebied mooie voorbeelden van agrarisch ondernemers die op basis van mest groen gas produceren. Dat gas kan naadloos aangesloten worden op het reguliere net voor de Nederlandse consument.
  • Energietransitie: We tonen aan dat integrale oplossingen van groen gas in combinatie met de vermindering van ammoniak- en broeikasgasemissies een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie en aan de complexe klimaatopgave. Graag zien wij daarom een bijmengverplichting voor groen gas en breiden we nieuwe pilots met monovergisters uit.
  • Tuinbouw: In de tuinbouw zetten we in op een versnelde transitie naar duurzame warmtevoorziening, waarbij we ook de potentie van geothermie en restwarmte meenemen. In de hightech tuinbouw gaan we de mogelijkheden van elektrificatie nader onderzoeken.

Zo gaan we dat bereiken

  • Boeren geven energie. Wij realiseren in 2023 drie voorbeeldprojecten met een landelijke en zelfs Europese uitstraling. Zo laten we zien dat boeren en tuinders een sleutelrol vervullen bij de lokale energieproductie en -opslag, en het energiegebruik. Groen gas speelt daarin een belangrijke rol.
  • Via het Europese project ‘Climate Smart Demo Farms’ tonen we hoe agrarisch ondernemers slim omgaan met klimaatverandering, hun bedrijfsvoering daarop aanpassen en zo maatschappelijk belangrijk zijn.
  • We betrekken het Nederlandse bedrijfsleven, en in het bijzonder de high tech sector in de Brainport regio, bij het formuleren van slimme oplossingen voor de Nederlandse voedsel- en groenvoorziening.