Webinar speerpunten: Duurzame veehouderij

ZTLO_WILDSCHIETERS_26092021_LARSDENIJS-26

Kom tijdens dit webinar meer te weten over onze speerpunten in de belangenbehartiging binnen dit thema en stel je vragen via de live-chat tijdens het webinar. Meld je snel aan via de aanmeldknop onderaan de pagina.

Het slim aanpassen van stallen is dé manier om veehouderij verder te verduurzamen. ZLTO blijft sturen op diergezondheid en brongerichte maatregelen die juridische toetsing kunnen doorstaan.


Onze inzet voor 2023

  • Realistische deadline: De datum voor verplichte stalaanpassingen in Noord-Brabant per 1 juli 2024 moet van tafel. ZLTO wil een realistische deadline, in lijn met het landelijk beleid, die boeren in staat stelt afgewogen investeringen te maken in stalsystemen die de juridische toets kunnen doorstaan.
  • Vrijwilligheid: Ons uitgangspunt is dat er geen gedwongen uitkoop van veehouderijbedrijven plaatsvindt, maar dat uitkoop altijd op basis van vrijwilligheid gebeurt.
  • Praktijk leidend: ZLTO wil heldere doelen van de overheid, geen knellende, op kantoren bedachte handelingsvoorschriften die afgevinkt moeten worden. Vertel een boer wat hij voor elkaar moet krijgen, niet hoe hij dat moet doen. De praktijk van de veehouder moet leidend zijn.
  • Ruimte: Veehouders krijgen volop ruimte om met een integrale en innovatieve aanpak voor dier-, voer-, management- en mestaanwendingsmaatregelen de emissiereducties te behalen. Uitstoot moet in de stal gemeten worden en niet gebaseerd zijn op modellen en voorspellingen.

Zo gaan we dat bereiken

  • Door praktijkvoorbeelden en fieldlabs ‘van stal tot akker’ tonen we aan dat een integrale aanpak voor de veehouderij daadwerkelijk zorgt voor duurzame, effectieve en financieel rendabele systemen en aantoonbare lagere uitstoot. In zo'n fieldlab werken veehouders,
    techbedrijven, kennisinstellingen en overheid nadrukkelijk samen.
  • We nemen deel aan projecten op het gebied van diergezondheid en –welzijn en stimuleren zo innovaties vanuit de praktijk.