Webinar: op missie naar emissiereductie in de varkenshouderij

ILWG_Vanden Abeele varkensstal_2023_10_13-00073

ZLTO zet zich in om innovatieve oplossingen voor emissiereductie te realiseren in de varkens- en pluimveehouderij. Daarom organiseren we op dinsdag 28 mei een webinar, waarin experts delen welke maatregelen en technieken potentieel hebben in de varkenshouderij. Bovendien zullen de experts zich verdiepen in de vervolgstappen, zoals het testen en evalueren van de maatregelen. 


Tijdens het webinar zullen twee technieken worden uitgelicht.

Deze twee technieken werden in februari tijdens een 'Tour de Boer' gedemonstreerd en de reacties klonken veelbelovend. In de zoektocht naar haalbare oplossingen is er vanuit ZLTO ook ruimte voor individuele begeleiding. Veehouders kunnen zich kandidaat stellen voor advies op maat van hun bedrijf. 

Het programma

19:30     Welkom

19:35     Kansrijke maatregelen en technieken voor emissiereductie 

              door Chari Vandenbussche (ILVO)

20:00     Ammoniakreductie op maat van jouw varkensbedrijf

              door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond)

20:20     Dagontmesting en Total Circulair Farm Concept: toelichting met beelden

              door Julia Krijnen (ZLTO)

20:45     Q & A 

21:00     Afsluiting

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 26 mei

RAMBO

RAMBO staat voor ‘Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende oplossingen’ en is een samenwerking tussen ZLTO, De Hoeve Innovatie, Poortershaven en de Belgische organisaties Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Ilvo en Boerenbond. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project wil maatregelen en technieken ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om aan de ammoniakemissienormen te voldoen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden meegenomen.

RAMBO_logobanner_langV5.png