Webinar: Grasland en vanggewassen vernietigen zonder glyfosaat

mj-0810-west-brabant-(388)

Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Gedurende dit winterseizoen organiseert het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ een reeks Webinars waarin we de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren met je delen.


Programmacoördinator Bart Jan Wulfse: “Gewassen telen op basis van het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat in 2030 naar verwachting nog gebruikt mag worden, is zeer uitdagend. Dit vraagt een verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen met gezonde planten. Binnen het praktijkprogramma beantwoorden we de vraag: ‘Hoe dan?’. In deze Webinar-reeks delen we de reeds opgebouwde kennis. Dit doen we door ervaringen uit verschillende sectoren te delen en telers concrete handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan.”

 

Tijdens het webinar op 21 februari 2024 worden alternatieven voor glyfosaat besproken. Dit webinar heeft als doel om praktische alternatieven te bieden om grasland en vanggewassen te vernietigen. In dit webinar komen haalbare alternatieven aan de orde op basis van praktijkervaringen.

 

Het praktijkprogramma  'Weerbaarheid in de praktijk' organiseert deze winter op woensdagavonden een Webinar om je bij te praten over actuele thema's. Je bent van harte welkom om de volledige reeks te volgen of er een uit te kiezen. De Webinars worden ingevuld door 3 inhoudelijke deskundigen, waaronder altijd een teler. Er is natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van individuele vragen. Deelname is gratis.