Webinar Carbon Farming

Grond en hand

Wat zijn jouw kansen op het gebied van koolstofvastlegging? De landbouw kan een positieve bijdrage aan de klimaatcrisis leveren door CO 2 uit de atmosfeer langdurig in de bodem op te slaan. Voor deze klimaatdienst zijn koolstofcertificaten te krijgen. Een hoog organische stofgehalte geeft bovendien een betere bodemstructuur en maakt je bodem weerbaarder tegen droge en natte periodes. Een win-win dus!


Vanwege de grote belangstelling van ons vorige webinar op 27 februari jl., organiseren ZLTO, Agrarisch collectief West-Brabant en het Louis Bolk Instituut opnieuw een webinar over bodemkoolstofvastlegging in de landbouw. In het webinar wordt er uitleg gegeven over de kansen en mogelijkheden van koolstofvastlegging, alsook de voorwaarden om mee te doen aan een traject om koolstofcertificaten te genereren. Vanuit het Carbon Farming programma willen we een nieuwe groep agrarisch ondernemers begeleiden voor een aanvraag voor deze gecertificeerde koolstofcertificaten.

Het webinar geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is carbon farming en wat zijn de mogelijkheden?

  • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om koolstofvastlegging te certificeren?

  • Hoeveel kost het en wat levert het op? Toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden van ZLTO.

Na afloop van het webinar is er de kans om je aan te melden voor persoonlijk advies aan de hand van een koolstofberekening van je bedrijf.

De doelgroep van het webinar zijn agrarisch ondernemers die:

  • Meer willen weten over carbon farming
  • De mogelijkheid hebben om extra maatregelen te nemen die het organische stofgehalte van de bodem verhogen
  • Die bereid zijn om voor een periode van tien jaar maatregelen te nemen die bijdragen aan de koolstofopslag in de bodem

Meld je snel aan en kijk mee op 3 april!

Ontwerp zonder titel (2).png