Ploutos veldbijeenkomst - carbon farming in de praktijk

bodem-7090

Op donderdagmiddag 1 december organiseren Udea, FarmHack en ZLTO een praktijkmiddag rondom het thema Carbon Farming op de biologische boerderij van Pipie Smits- van Oyen in Drimmelen.


Naast een introductie en rondleiding op het biologische bedrijf de Koekoek, staan we stil bij het thema Carbon Farming en proberen we antwoorden te vinden op vragen als hoe leg je nu langdurig koolstof vast in je bodem en welke data is er allemaal nodig om te bewijzen dat je als boer CO2 uit de atmosfeer hebt gehaald? 

Deze veldbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het  project Ploutos. In dit project wordt een Carbon Tool ontwikkeld waarmee boeren een indicatie krijgen hoeveel koolstof ze kunnen vastleggen op hun bedrijf en vormt zo een belangrijk instrument om uiteindelijk de CO2 vastlegging te kunnen verwaarden.  

Interesse om aanwezig te zijn op deze inspirerende middag, houd dan 1 december in de middag vrij! 

Programma

13:00 - 13:30 Inloop
13:30 - 13:40 Opening Luuk van Wezel (ZLTO)
13:40 - 14:00 Introductie gastbedrijf - Pipie Smits- van Oyen (Boerderij de Koekoek)
14:00 - 14:30 Toekomst Carbon Farming - Steven IJzerman (Udea)
14:30 - 15:00 Pauze
15:00 - 15:45 Parallel sessie 1: Dataverzameling Stephan Bouwman (ZLTO) Auke Sytsma & Anne Bruinsma (FarmHack) Gerrit Marsman (Eko-boerderij de Eerste)
16:00 - 16:45 "
15:00 - 15:45 Parallel sessie 2: Rondleiding gastbedrijf Pipie Smits- van Oyen (Boerderij de Koekoek)
16:00 - 16:45 "
16:45 - 17:00 Afronding Luuk van Wezel (ZLTO)

Aanmelden

Meld je hieronder aan!

Het maximum aantal deelnemers is 30, dit vanwege beperkte ruimtecapaciteit. Mochten we dit aantal reeds behaald hebben, word je op de reservelijst geplaatst.