Ondernemerscafé verblijfs- en dagrecreatie Zeeland

hof babel 2

ZLTO en Vekabo nodigen de leden met verblijfs- en dagrecreatie op het bedrijf uit voor een bijeenkomst. De avond staat in het teken van (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden. Het vindt plaats bij een nieuw inspirerend praktijkvoorbeeld, Hof Babel in Domburg.


De familie de Visser realiseerde in 2020/2021, op het van oorsprong gemengd agrarisch bedrijf, zeven luxe vrijstaande en geschakelde vakantiewoningen plus een caravanstalling. Verder ligt een plan gereed voor een camping met 25 plaatsen. Tijdens hun presentatie en rondleiding vertellen zij over de achtergronden en ervaringen.

Namens ‘Vekabo / In het groen’ gaan Maarten Janse en Kees Mesu in op de provinciale verruiming van het aantal kampeerplaatsen van 25 naar 35 en het gemeentelijk proces hiervoor. Daarbij is onderling van gedachten te wisselen.

Voor (toekomstige) uitbreiding van jouw eigen accommodatie met andere vormen van verblijfs- en/of dagrecreatie is het zinvol om zicht te hebben op de nieuwe Omgevingswet evenals het provinciaal en gemeentelijk beleid. Specialist Ruimtelijke Ordening / Omgeving van de ZLTO, Herman Litjens, geeft hier een toelichting op. Hij gaat tevens in op de werkwijze en wat van belang is om tijdig rekening mee te houden. Ook zijn vragen te stellen en aandachtspunten aan te kaarten.

Tot slot is er gelegenheid om met elkaar na te praten. De avond wordt begeleid door Mariska van Koulil.

Programma

19.00   Inloop/Ontvangst
19.15   Welkom, introductie en korte kennismakingsronde
19.45   Rondleiding/presentatie Hof Babel
20.45   Zeeuws beleid uitbreiding kampeerplaatsen, Vekabo/In het Groen
21.15   Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, ZLTO
22.00   Napraten met elkaar
22.30   Einde

Deze bijeenkomst is gratis voor leden van Vekabo en ZLTO. Niet-leden betalen €45.

Wil je meer informatie, neem dan contact op via e-mail anita.de.vaan@zlto.nl of tel. 06-55366856

Klik hier om je aan te melden.

Vanwege de grote belangstelling, is het niet zeker dat deelname nog mogelijk is. Meld je gerust aan om te laten weten dat je geïnteresseerd bent. Vervolgens ontvang je binnenkort bericht of er wel of geen plaats meer is.