Livestream: Dialoogsessie

landschap (5)

Op maandag 30 januari (13.30 tot 17.00 uur) houden wij samen met BAJK en ZAJK een bijeenkomst voor en met leden, bestuur, politiek, overheden, onderwijs en agribusinesspartijen met als doel een dialoog te starten over de rol van boeren en tuinders om Nederland gezond en gelukkig te houden. Het gaat om cruciale onderwerpen zoals ons voedselsysteem, de inrichting van ons buitengebied en de waarde van de agrarische sector voor een vitaal en weerbaar Nederland.


Want beleidsnota’s en krantenkoppen laten tegenwoordig vooral zien wat niet kan. Helaas. Wij  zoeken liever met politieke-bestuurlijke, maatschappelijke en ketenpartners naar wat wél kan. Daarover gaan we het gesprek aan op 30 januari. Alleen zo ontstaan robuuste bouwstenen voor een duurzame toekomst.

Als lid kunt u de livestream van deze bijeenkomst volgen door u aan te melden via onderstaande aanmeldknop.

Uiteraard koppelen wij u na 30 januari terug wat het resultaat was van deze dialoogsessie.