Ledenbijeenkomst melkveehouderij

ZTLO_WILDSCHIETERS_26092021_LARSDENIJS-26

De melkveehouderij sector is volop in beweging. De stapeling van regels en de ontwikkelingen rondom de mestmarkt brengen flinke uitdagingen met zich mee. Samen werken we aan perspectief binnen de huidige ontwikkelingen. We gaan graag hierover met jullie in gesprek tijdens de ledenbijeenkomst van de LTO vakgroep melkveehouderij.


Tijdens deze avond bij ZLTO in Den Bosch willen we graag stilstaan bij en met jullie in gesprek gaan over actuele zaken die van belang zijn voor de sector. Onderwerpen die we in ieder geval aan bod willen laten komen zijn:

  • Hoofdlijnenakkoord nieuwe coalitie
  • Situatie mestmarkt en stand van zaken crisisplan Mest

Tijdens deze avond zullen onder andere aanwezig zijn:

  • Erwin Wunnekink, voorzitter LTO vakgroep melkveehouderij
  • Ger Koopmans, voorzitter LTO Nederland
  • Angelique Huiben, hoofdbestuurslid ZLTO en portefeuillehouder melkveehouderij

Programma:
19:45 Ontvangst/Inloop;
20:00-20:15: Welkom/opening door Angelique
20:15: Toelichting Erwin Wunnekink / interactie leden
21:30: afsluiting en eventueel borrel

Graag tot 19 juni!