Kom woensdag 6 maart 2024 naar onze bijeenkomst over bodemverdichting

dylan-de-jonge-9SjCXUq_qSE-unsplash

Tijdens deze bijeenkomst hebben we het over de effecten, kosten, voorkomen en opheffen van bodemverdichting. In het veld kun je zien hoe bodemverdichting gemeten wordt. Ook laten we het verschil zien tussen verdichte grond en grond waarbij de verdichting opgeheven is door de woeler. 


Programma: 

13:00 – 13:15 uur Inloop en introductie door Werktuigencoöperatie De Kempen (WTC de Kempen) 

13:15 – 14:00 uur Effecten, kosten en voorkomen bodemverdichting door Everhard van Essen, bodemspecialist van Aequator 

14:00 – 14:30 uur Uitleg machines voorkomen en opheffen bodemverdichting (voor- en nadelen) door WTC de Kempen 

14:30 – 15:30 uur Naar buiten voor het meten van bodemverdichting en het effect van opheffen bodemverdichting door WTC de Kempen en BodemUP adviseur Teun van Oosterhout van ZLTO 

15:30 uur Afronding demo met hapje en drankje 

Er is plaats voor 50 deelnemers. Meld je dus op tijd aan via onderstaande aanmeldknop. Aanmelden is verplicht!
Een paraplu kan handig zijn!

Velddemo's met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden in samenwerking met loonwerkers velddemo’s georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriënten benutting. Meer weten? Bekijk de website van DAW!

 

ZLTO_logo_RGB.png logo DAW.png Cumela.jpg Werktuigencooperatie De Kempen.png