Kennisbijeenkomst koolstofvastlegging in biobased teelten

Gewas gezond

Vezelgewassen die worden ingezet voor biobased materialen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het langdurig opslaan van CO2 uit de atmosfeer. Miscanthus-Agri, Carbon Farmers, het Louis Bolk Instituut en ZLTO nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van koolstofvastlegging in biobased teelten.


In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ontwikkelingen in Nederland op het gebied van CO2 voetafdruk en CO2 vastlegging – Stephan Bouwman, ZLTO
  • Methodieken en mogelijkheden van het verzilveren van CO2 vastlegging in biobased gewassen en de bodem onder meerjarige biobased teelten – Lyanne van den Berg, Louis Bolk Instituut
  • Hoe dragen koolstofcertificaten bij aan het teeltsaldo van miscanthus? – Harry Breukers, Miscanthus-Agri

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het project Verdienen met Carbon Farming. Geïnteresseerde telers kunnen we vanuit het project het komende jaar extra ondersteuning bieden bij een aanvraag voor koolstofcertificaten.

Interesse? Meld je aan!

logo europa + slagzin.jpg