Bijeenkomst 'Samen sterk tegen GPS-diefstal'

Bijeenkomst GPS-diefstal item website 850x450

Politie Nederland, Cumela, Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, ZLTO, Fedecom en VNO-NCW nodigen je uit voor de expertmiddag “Samen sterk tegen GPS-Diefstal” op 28 september. Deze middag willen we samen met jou uitzoeken wat we samen tegen de diefstallen kunnen doen en kennis en ervaringen delen.


GPS-apparatuur en schermen kosten al snel enkele tienduizenden euro’s per set. Dit maakt deze apparatuur aantrekkelijk voor Oost-Europese dadergroepen. In 2022 zijn er ongeveer 130 inbraken bij bedrijven geweest waar GPS-apparatuur en schermen zijn gestolen. In veel gevallen zijn meerdere systemen buit gemaakt. De diefstallen hebben grote directe en indirecte schades tot gevolg.

Programma

12.00 uur Inloop met lunch

12.30 uur Opening door dagvoorzitter Karijn van Doorne (beleidssecretaris Criminaliteit VNO-NCW)

12.35 uur Welkomstwoord door Gerwin Otten (schadepreventie en risicobeheer Cumela) en Karijn van Doorne

12.45 uur Korte voorstelronde, ervaringen en verwachtingen van deze middag met elkaar delen.

13.15 uur Korte interactieve sessies. In kleine groepjes zoomen we in op de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen vanuit verschillende perspectieven. Na elke sessie draaien de groepjes door.

15.00 uur Terugkoppeling interactieve sessies en discussie onder leiding van Karijn van Doorne
Hierbij staan de volgende 3 vragen centraal:

  • Hoe ontwikkelen criminele netwerken zich bij GPS-diefstallen?
  • Waar liggen kansen voor het voorkomen en aanpakken van GPS-diefstallen?
  • Welke rol nemen de partners gezamenlijk of individueel op zich in dit proces

15.45 uur Afsluiting

Aanmelden

We verwelkomen je graag 28 september op de expertmiddag. Meld je aan door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@cumela.nl onder vermelding van ‘Expert-bijeenkomst samen sterk tegen GPS-diefstal’ of klik op de aanmeldknop hieronder.