Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen Zundert

mj-0311-brabant--buxes-(7)

De LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen organiseert samen met ZLTO een ledenbijeenkomst in Zundert.


Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de actuele zaken die in onze sector spelen, waaronder:

  • Landbouwakkoord
  • Regels ter bescherming van de bodem- en water: 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn water
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en komende nieuwe CAO Open Teelten;
  • Nationaal programma landelijk gebied en de gebiedsgerichte aanpak
  • Ondernemersgroepen ZLTO

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

We zien uw aanmelding graag tegemoet en kijken er naar uit u daar te begroeten.