Achterbanbijeenkomst GGA Brabantse Wal

Akkerbouw-Akker-560x400 (4)

ZLTO organiseert een achterbanbijeenkomst over de GGA Brabantse Wal op woensdag 17 januari bij Stadsboerderij De Kleine Kievit in Bergen op Zoom. Om je aan te melden voor deze bijeenkomst klik je op de knop ''aanmelden'' onderaan deze pagina.


Zoals jullie weten werken we in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) aan de ruimtelijke inrichting van de Brabantse Wal. Uitgangspunt zijn de landelijke en provinciale opgaven die hiervoor zijn vastgesteld.

Zoals je mag verwachten, behartigt en bewaakt ZLTO de belangen van haar leden in dit complexe proces. Wij staan pal voor een gezonde toekomst voor een vitale en duurzame agrarische sector in de Brabantse Wal. Dat dient een groot economisch en sociaal belang.

In september 2023 hebben we met jullie een agrarisch kader opgesteld; die diende als onze inbreng voor de visie. Tussentijds hebben we hierover regelmatig contact gehad met de klankbordgroep, waarin afdelingsvoorzitters en enkele leden vertegenwoordigd waren.

De visie is vrijwel af, maar nog niet formeel vastgesteld. Voordat we er ‘een klap op geven’ vinden we het belangrijk dat jullie er kennis van nemen en er een gevoel bij krijgen. ZLTO-afdelingen Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen/ Bergen op Zoom organiseren daarom een achterbanbijeenkomst.

Remco Beekers zal de bijeenkomst inleiden. Monique Oostvogels zal een inhoudelijke toelichting op de visie en het vervolgproces geven. Erik Martens, ook ZLTO, zal de avond in goede banen leiden. 

Andere partijen komen op voor de belangen van woningbouw, infrastructuur, natuur- en milieubescherming en recreatie. Uitdaging was en is om met elkaar de ruimtelijke puzzel te leggen, waarin ieders belang geborgd is.

Alle gebiedspartners hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een visie voor de Brabantse Wal, waarin alle partijen zich herkennen. Voor de landbouw zijn thema’s zoals overgangszones, beregening en recreatie belangrijk.

Uiteraard is er tijdens deze avond volop ruimte voor uw vragen en opmerkingen.