Abdijdialoog: de mens achter de boer en tuinder

Kaft Image

Boer of tuinder. Het mooiste beroep! Maar wel één met grote uitdagingen en onzekerheden. In deze mooie sector komt er veel op ons af: stikstof, water, klimaat, natuurdoelstellingen, de gebiedsgerichte aanpak, het landbouwakkoord. Het is in deze tijden belangrijk om oog en oor te blijven hebben voor elkaar.


Graag staan we op zondag 4 juni met jou als boer of tuinder stil bij de mens achter de boer en tuinder. Hoe zoek en vind je je weg hierin voor jezelf en jouw bedrijf dan generaties lang in de familie is? Wat doen alle veranderingen en uitdagingen met jou?

Programma 4 juni 2023

  • ‘Hart onder de riem’ door Abt Denis Hendrickx
  • ‘In welke werkelijkheid leven we’ door Frederike Praasterink
  • Samen in gesprek in kleine groepjes onder leiding van met Michael Kuhn (Abdij van Berne), Carmen van Dam (LTO Academie) en Marloes Vermeer (Waarde van het land).

We nodigen je uit samen met gelijkgestemden in gesprek te gaan. Je verhaal vertellen, steun vinden bij elkaar en elkaar versterken in deze turbulente tijden. Bespreken hoe jij denkt over de toekomst van je bedrijf. Aangeven wat je nodig hebt als ondernemer, maar vooral als mens. Erkenning, herkenning en inspiratie vinden bij elkaar. Voel je welkom tijdens deze bijeenkomst. Deelname is gratis, maar meld je voor 19 mei aan via www.abdijvanberne.nl/abdijdialogen. Aanmelden kan ook via de ZLTO Informatielijn, 073 217 33 33.

We bieden je graag de mogelijkheid om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. Daar vertellen we je 4 juni graag meer over.

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Namens alle partners is Carmen van Dam jouw contactpersoon, carmen.van.dam@zlto.nl of 06 83 66 10 50. 

 

Waarom deze abdijdialoog?
Ongeveer 100 jaar geleden werkten de paters in Berne al aan de verbetering van het leven van de boeren. Sindsdien staan namen als Pater van den Elsen, de oprichter van NCB (de voorganger van ZLTO) voor een zelfbepaald boerenleven, de bereidheid elkaar te ondersteunen en tegelijkertijd de gemeenschap te dienen. Dat is in de afgelopen tijden van economische ontwikkeling waarin productiviteit, kostprijsverlaging, schaalvergroting en winstmaximalisatie de boventoon voerden uit het oog geraakt. Het is tijd om de mens achter de ondernemer weer centraal te stellen.

De abdijdialoog wordt georganiseerd door de Abdij van Berne, Waarde van het Land, HAS en ZLTO/LTO Academie.