Perspectief in laagvlieggebieden defensie

ah-64-apache-2528322_1920
Joost Blaauwhof - Nieuwe Oogst

Het directe contact tussen ZLTO en Defensie Helikopter Commando (DHC) te Gilze-Rijen is zeer goed bevallen. Beide partijen concluderen dat de informatiebijeenkomst op 23 januari waardevol was.


De informatiebijeenkomst werd georganiseerd vanwege de overlast voor agrarisch ondernemers die oefeningen van laagvliegende helikopters veroorzaken. De geopolitieke onrust vraagt om het vergroten van de ruimte voor defensie. ZLTO heeft er alle begrip voor dat Defensie in deze turbulente tijd moet oefenen, maar vraagt wel nadrukkelijk aandacht voor het welzijn van dieren en ondernemers.

Daartoe heeft DHC ook begrip uitgesproken en aangegeven extra alert te zijn op de impact van de omgeving. ‘Defensie wil draagvlak voor de laagvliegoefeningen hebben en burgers maximaal informeren’, legt ZLTO-medewerker Eva Litjens uit.

De ZLTO-beleidsspecialist Dier was een van de initiatiefnemers van het versterken van de banden met Defensie. ‘Wij richten ons op de gezondheid van de dieren. Paarden rennen door schrik bij de plotselinge komst van laagvliegende helikopters bijvoorbeeld door bedrading. Ook pluimvee kan er veel hinder van ondervinden.’

Zo min mogelijk slachtoffers

Defensie heeft volgens Litjens een goed schadesysteem, ‘maar wij willen zo min mogelijk slachtoffers.’ Mede daarom is met DHC besloten de samenwerking te intensiveren. ‘De communicatie wordt verbeterd. Onze communicatiemiddelen gaan ingezet worden, zodat wij leden kunnen informeren over naderende laagvliegoefeningen buiten het gebruikelijke gebied.’

‘Vanuit beide partijen is er de behoefte om de informatiebijeenkomst te herhalen’, duidt Litjens de vervolgstappen. ‘De technische mogelijkheden om meer inzichten in de realtimevliegbewegingen te krijgen, worden door DHC onderzocht. Dat omarmen wij, want inzicht biedt handelingsperspectief.’

Het DHC gaf aan voor de zomer de technische en economische haalbaarheid van dit verzoek onderzocht te hebben, stelt Litjens. ‘Daarom is vroegtijdige communicatie zo belangrijk. Dat hebben ZLTO en LLTB, die mede-organisator was, heel nadrukkelijk bij DHC aangegeven. We hopen aan het einde van het voorjaar meer duidelijkheid te hebben. Met als hoofddoel het vergroten van het handelingsperspectief van de agrariërs in en rondom de laagvlieggebieden.’