‘Herbegrenzing is volksverlakkerij’

akker en bomen-1700x900
Ralf Pijnenburg - Nieuwe Oogst

Provincie Brabant heeft besloten om de overbegrenzing van 2.000 hectare binnen het Natuurnetwerk terug te brengen. Deze gebieden behouden wel hun planologische bescherming en krijgen een aparte status in de verordening van de provincie.


De provincie hoopt dat er in de toekomst middelen vrijkomen om de 2.000 hectare aan natuur alsnog te realiseren. Volgens ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema is dit ‘bureaucratische volksverlakkerij’. ‘Tien jaar geleden hebben we met de provincie en de natuurorganisaties afgesproken om de ecologische hoofdstructuur binnen het Natuurnetwerk gezamenlijk te ontwikkelen.’

Een jaar geleden is volgens Hoeksema bezwaar aangetekend over het uit de hand laten lopen van de overbegrenzing door de provincie. ‘De reactie was dat ze de 2.000 hectare natuur zouden schrappen. Dat men heeft besloten deze onder te brengen in een nieuwe kaart in de verordening, betekent dat ze zich niet houden aan de afspraak’, zegt de bestuurder.
De provincie zegt extra middelen te krijgen vanuit het Rijk voor het Brabants Programma Landelijk gebied, maar dat is nog niet zeker. Boeren die in dit gebied willen verduurzamen, vissen nu achter het net, aldus Hoeksema.

‘Stel dat je als agrariër natuurinclusief wilt ondernemen, dan kun je geen aanspraak maken op financiële middelen. Zij zijn dus voor de gek gehouden: wel beperkingen, geen geld. De wijziging wordt binnenkort ter inzage gelegd, waarna we opnieuw onze afkeuring zullen laten blijken.’