GLB 4% niet productief

field-g68418c881_1920-sq
LTO-vakgroep Akkerbouw & vollegrondsgroente

Er is in de Europese Commissie discussie over het aanpassen van GLMC8. Deze GLB-eis schrijft voor dat er 4% van het areaal braak moet liggen om in aanmerking te komen voor de basispremie. Het komt voort uit een voorstel van Frankrijk om de protesterende boeren tegemoet te komen. Minister Adema heeft namens Nederland vóór gestemd maar er is nog geen besluit genomen.


Als er een positief besluit volgt mag de 4% braak worden ingevuld met 4% vanggewassen. RVO heeft laten weten dit door technische redenen niet door te kunnen voeren. Als dit het geval is gaan wij hier fel op reageren. Dan maar een maand later de Gecombineerde Opgaven invullen.

Zie dit bericht over reactie RVO.