banner vergroening

Vergroening

De vergroening is bedoeld om biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. Zo worden het milieu en de natuur minder aangetast. Ook onze boeren en tuinders houden rekening met het behoud van platteland, het milieu en de leefomstandigheden van mens en dier.

Verantwoordelijkheid voor volgende generaties

Boeren en tuinders maken gebruik van de natuur. Nu, op dit moment. En daarbij voelen ze de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die natuur - het land dat ze gebruiken en beheren - ook voor volgende generaties bruikbaar is. Zij zijn verzorgers van omgeving, plant en dier. Van oudsher is het werken met natuurlijke processen de basis geweest van het agrarisch bedrijf. De bedrijfsvoering op veel bedrijven van dit moment heeft die natuurlijke processen lange tijd te weinig aandacht gegeven. Versterking van de biodiversiteit is daarom noodzakelijk voor het herstel van ecosystemen, de natuur én de continuïteit van het eigen bedrijf .

Grote waarde voor natuurlijke effectiviteit

Door het toepassen van methoden is het mogelijk om duurzaam te ondernemen en tegelijkertijd een florerend, sterk bedrijf neer te zetten. Door de wijze van inrichting, door minder gebruik van chemische gewasbescherming en door ruimte te geven aan planten en dieren, ontstaan bijzondere natuurgebieden, betekenisvolle cultuurlandschappen en landbouw. Landbouw die zich kan ontwikkelen op duurzame locaties door het rendabel toepassen van natuurlijke processen. Dit draagt niet alleen bij aan een vitaal, mooi en waardevol platteland, het is ook van grote waarde voor natuurlijke effectiviteit en bedrijfseconomische resultaten.

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod