Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen

De marktpositie van varkenshouders en de varkensvleesketens is zwak in een anonieme markt, iedereen is uitwisselbaar. De Keten Duurzame Varkensvlees (KDV) is de afgelopen jaren geslaagd in het ontwikkelen van een unieke marktpositie. Ketens zoals KDV moeten naar supermarkten en consumenten aantonen waarom ze uniek en onderscheidend zijn. Ze moeten dit garanderen, onder andere door metingen en via certificaten.

varkens

Voor deze metingen en certificering is onafhankelijke monitoring nodig van onder andere voersamenstelling, kwaliteit van het voer, waterkwaliteit, stalklimaat en mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NH3. Op dit moment kunnen deze metingen nog niet onafhankelijk en snel gedaan worden.

Mobiel laboratorium

In het project testfaciliteit gezonde varkensketen werken we aan de ontwikkeling van een mobiel laboratorium, waarbij op locatie zowel het voer, het water, de mest, de reinheid en het stalklimaat worden geanalyseerd. Voordeel van een mobiel lab ten opzichte van een ‘vast’ laboratorium is dat de resultaten meteen beschikbaar komen.
Ook worden twee voorbeeldstallen ingericht met meetapparatuur, deze stallen worden tevens opgewaardeerd tot proefstal, hier kunnen ook derden proeven uitvoeren.
Op termijn wil KDV een integraal certificeringssysteem hebben ontwikkeld waarmee zij richting supermarkten en consumenten kunnen aantonen dat:

  • het vlees veilig is,
  • de arbeidsomstandigheden voor de eigen werknemers én de varkenshouder zelf goed zijn en
  • voor de direct omwonenden geen overlast veroorzaakt.

Het project Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen is een samenwerking van:

Samenwerkingspartijen Testfaciliteit gezonde varkensvleesketenkopie