Header cryptosporidium2kopie

Grip op cryptosporidium

Het Interreg2seas project Health for Dairy Cows (H4DC) is erop gericht de economische impact van cryptosporidium op melkveebedrijven te verminderen en de productiviteit te verhogen. Het doel is dat bedrijven efficiënter en succesvoller worden, met een zo laag mogelijk risico voor de menselijke gezondheid. 

In dit project:

  • testen pilotbedrijven een nieuwe detectietool; een manier om eenvoudiger, goedkoper en sneller crypto te signaleren dan met bestaande middelen kan,
  • worden samen met de pilotbedrijven (nieuwe) protocollen toegepast en verzameld,
  • wordt onderzoek gedaan naar technologische apparaten die de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kunnen versnellen tegen de laagst mogelijke prijs

Wat is cryptosporidium, en waarom is het belangrijk om dit tegen te gaan? 

Cryptosporidium is een van de belangrijkste veroorzakers van diarree bij kalveren. Besmette kalveren vertonen groeiachterstand en crypto kan zelfs leiden tot een hoger sterftecijfer. Daardoor heeft het impact op de economische levensvatbaarheid van de sector. Tevens is Cryptosporidium een zoönose en kan het een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid.

Besmetting bij de mens kan plaatsvinden via water dat besmet is met rundveemest. Goede hygiënemaatregelen zoals het reinigen en desinfecteren van de huisvesting maar ook het streven naar een all-in-all-out systeem kunnen de infectiedruk op een melkveebedrijf verlagen. Ook een goed biestmanagement (veel, vlug en vaak) heeft een positieve invloed op het voorkomen van cryptosporidium bij kalveren.

Meer weten over het project?

In dit tweejarig traject doen 20 melkveehouders, woonachtig in Zeeland en West-Brabant mee, die de gezondheid van hun kalveren willen verbeteren, met speciale aandacht voor cryptosporidium. BVoor meer informatie over het project neem dan contact op met Yvonne Daandels via yvonne.daandels@zlto.nl of 06-29520265.