Lokale aanpak voor versnelling asbestsanering

In het agrarisch buitengebied ligt nog een enorm aantal vierkante meters aan asbestdaken. Vrijwel alle boeren en tuinders weten dat asbestsanering op termijn moet plaatsvinden, maar hebben dit door uiteenlopende redenen nog niet gedaan. Een lokale aanpak biedt kansen tot versnelling!

Samenwerking tussen ZLTO, de lokale ZLTO-afdeling en de gemeente

In opdracht van of in samenwerking met de gemeente en de lokale ZLTO-afdeling kunnen we een lokale aanpak voor de versnelling van asbestsanering uitvoeren. Deze lokale aanpak bestaat uit een inventarisatiefase en een versnellingsfase.

Inventarisatie fase

ZLTO medewerkers gaan een keukentafelgesprek aan met leden die nog een asbestdak hebben. Het doel is om op bedrijfsniveau de reden(en) waarom een ondernemer nog niet heeft gesaneerd bespreekbaar te maken. Op deze manier wordt niet alleen het aantal vierkante meters geïnventariseerd, maar juist achterhaald wat de reden(en) zijn voor een ondernemer om (nog) niet te saneren. Het gesprek is primair bedoeld om te achterhalen wat de belemmeringen zijn. Ondernemers met eenzelfde soort belemmering kunnen we bundelen om zo in de versnellingsfase een doelgerichte oplossing te ontwikkelen en aan te bieden.

Versnellingsfase

Samen met de gemeente (en andere stakeholders) wordt per doelgroep uit de inventarisatiefase één of meerdere oplossingen in kaart gebracht of ontwikkeld. Verschillende groepen krijgen daardoor een maatwerkoplossing aangereikt wat moet leiden tot een versnelling van het saneringsproces. Zo kan er bijvoorbeeld een specialist ingeschakeld worden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, alternatieve functies of zonne-energie.

Niet alleen het aantal vierkante meters asbestdak wordt geïnventariseerd, maar juist wat de redenen zijn voor een ondernemer om nog niet te saneren. Samen met het lid zoeken we naar een passende oplossing