Studiegroepen

Wil jij ook leren van andere ondernemers, en daardoor meer halen uit jouw eigen bedrijf?

In een studiegroep komen ondernemers samen om te leren van elkaar en van deskundigen. De onderwerpen die worden behandeld worden door de ondernemers zelf aangedragen en variëren van stallenbouw tot mechanisatie, arbeid, kostenbeheersing, samenwerkingen, nevenactiviteiten of teeltplannen.

Er zijn studiegroepen voor ondernemers uit allerlei sectoren, bijvoorbeeld voor de boomteelt, melkvee, akkerbouw, fruitteelt, glastuinbouw, boerderijwinkels of paardenhouderij. Naast de sectorale studiegroepen is het ook mogelijk in een sector overstijgende studiegroep deel te nemen. Klik op de links voor meer informatie.