Header_algemeen_lucht

NUTRIMAN - Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

NUTRIMAN is een thematisch netwerk over stikstof en fosfaat waarin kennis over teruggewonnen biobased meststoffen, technologieën, toepassingen en werkwijzen wordt verzameld. Doel van dit netwerk is de kloof te dichten tussen enerzijds wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutriëntrecyclingtechnieken en –producten en anderzijds de inzet door Europese landbouwbedrijven.

Logo Nutriman_1200x720px

De landbouw en de voedingsmiddelenindustrie hebben een hoge afhankelijkheid van hulpbronnen voor hun productie en streven naar duurzaamheid op de lange termijn. Daarom is er een dringende noodzaak om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en de overgang naar een kennisgestuurde landbouw te vergemakkelijken. Via dit project willen we kennis en informatie over onvoldoende benutte N/P-bronnen (technologieën, producten, werkwijzen) verspreiden.

Op www.nutriman.net/farmer-platform bekijk eenvoudig alle producten en technologieën. Door je aan te melden voor de Nutriman nieuwsbrief via word je automatisch op de hoogte gehouden van de nieuwe informatie in Nutriman.

Met in totaal 18 partners uit de Europese landbouw-, technologie- en onderzoekssector zal Nutriman boeren en tuinders vanuit een bottom-up aanpak bewust maken van bestaande, praktische en veilige nutriëntrecyclingtechnologieën, -producten en toepassingstechnieken.
Hiermee willen de projectpartners inspelen op de behoeftes van boeren in de overgang naar een duurzamere en meer circulaire economie.

ZLTO heeft onder meer als taak in het project om technologieën, producten en technieken te beoordelen op hun praktische toepasbaarheid. Daarnaast zullen we ook meewerken aan kennisverspreiding door het organiseren van bijvoorbeeld demonstraties of workshops.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818470.