Join Data

JoinData is de non-profit coöperatie die boeren en telers controle geeft over hun data en machtigingen. Op dit moment heeft elke boer of teler diverse actieve machtigingen, vaak afgegeven op papier, voor het delen van data. Met al die verschillende machtigingen op diverse plekken heb je weinig grip op je data. Om daar verandering in aan te brengen is samen met de leden van JoinData in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw het machtigingenplatform van JoinData ontwikkeld. In het platform is veiligheid en privacy van data gewaarborgd (AVG).

In ’Mijn JoinData’, het machtigingenplatform van JoinData, beheer je eenvoudig en overzichtelijk jouw machtigingen, waarbij je zelf bepaalt met wie en voor welk doel jouw data wordt gedeeld. Onlangs is het vernieuwde platform gelanceerd op verzoek van de boerenadviesraad van JoinData.

Het vernieuwde portaal heeft een dashboard op de homepagina waarop je overzichtelijk kan zien welke partijen een rol spelen in jouw datastromen. Je ziet met welke machtigingen je nog iets moet, welke al zijn afgegeven en welke zijn ingetrokken. Je kiest zelf welke organisaties toegang hebben tot welke specifieke data en je kan partijen machtigen voor specifieke data voor een vooraf bepaald specifiek doel (de doelbinding). Op ieder moment kan je dit ook stoppen door de machtiging in te trekken. Al jouw databronnen en afnemers zijn op een overzichtelijk tabblad verzameld. Zo zie je bijvoorbeeld met wie je de gps-locatie, kwaliteit melk, gewicht varkens, kastemperatuur of financiële gegevens deelt.

Wil je meer weten over JoinData, bekijk dan hier de veelgestelde vragen.

Vooruithelpen

LTO Nederland vindt het belangrijk dat boeren en tuinders altijd eigenaar zijn en blijven van de data van hun erf. Er komen steeds meer data op het erf en die data vertegenwoordigen een waarde. Niet alleen financieel, maar ook een intrinsieke waarde: het gaat om jouw erf, jouw bodem, jouw dieren, jouw planten. Op jouw erf komen er steeds meer partners die ook de waarde van die data zien. Als we, samen met die partners, die data op de juiste manier gebruiken, dan leidt dat tot innovaties die ook daadwerkelijk boeren vooruit helpen.