Lid worden!

Join Data

JoinData is een non-profit coöperatie opgericht door LTO Nederland, Agrifirm, CRV, FrieslandCampina, Rabobank en EDI-Circle. Er is heel veel werk achter de schermen verricht en de reeds aangesloten melkveehouders spreken van een overzichtelijk dashboard wat snel inzicht geeft in wie welke data in wil of mag zien. Met JoinData blijft je als ondernemer eigenaar van je data. Als ondernemer besluit je zelf welke andere partijen over jouw data mogen beschikken, via een overzichtelijk platform. En dat is waar het tot nu toe aan ontbrak.

Join-data

De ontwikkeling van dit platform is goed nieuws voor de gehele land- en tuinbouw en mogelijk ook daarbuiten. Mei 2019 zullen alle melkveehouders aangesloten zijn. Vanuit een kerngroep van gebruikers zullen dan steeds meer leden uitgenodigd worden om hun account te activeren. JoinData heeft de ambitie om voor de gehele agrarische sector hét dataplatform te zijn. Er liggen al concrete plannen voor de uitbreiding naar akkerbouw. 

Innovatie

We leven in een tijdperk waarin big data de sleutel zijn voor innovatie en groei. Waarin sensoren de extra ogen en oren zijn die je helpen je onderneming zo duurzaam en efficiënt mogelijk te leiden. Het slim koppelen van data is in toenemende mate de factor die het succes bepaalt. Je wilt als ondernemer wel zélf beslissen wie die data wel en niet mogen gebruiken of inzien. Dat doe je door het beheren van je machtigingen. JoinData verzorgt het transport van data vanaf het boerenerf naar applicatieleveranciers en omgekeerd. Via een machtigingenplatform heb je inzicht en overzicht over je machtigingen en met wie data worden gedeeld en voor welk doel. Je bepaalt daarmee wie er gebruik mag maken van jouw data en waarvoor.   

 

De data worden na het afgeven van jouw machtiging beschikbaar gesteld voor applicaties en kan verrijkt worden met kennis van kennisinstellingen of instituten. Het kan dan toegepast worden in beslismodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten maar ook bij de gebruikelijke administratie en regelgeving. Dit gebeurt in een veilige omgeving, waar desgewenst andere partijen eenvoudig op kunnen aansluiten.  

Vooruithelpen

LTO Nederland vindt het belangrijk dat boeren en tuinders altijd eigenaar zijn en blijven van de data van hun erf. Er komen steeds meer data op het erf en die data vertegenwoordigen een waarde. Niet alleen financieel, maar ook een intrinsieke waarde: het gaat om jouw erf, jouw bodem, jouw dieren, jouw planten. Op ons erf komen er steeds meer partners die ook de waarde van die data zien. Als we, samen met die partners, onze data op de juiste manier gebruiken, dan leidt dat tot innovaties die ook daadwerkelijk boeren vooruit helpen.

Meer informatie