Afdelingsbestuurders

Het afdelingsbestuur bestaat uit 6 personen. Op deze pagina een berichtje van ieder van hen…

 

Voorzitter Eddy Janssen:  ik ben getrouwd met Anneke Janssen-Wijnen en samen hebben wij 4 kinderen. Wij wonen in Odiliapeel waar wij ook een pluimveebedrijf hebben. Daarnaast hebben wij nog een pluimveebedrijf in Elsendorp. Sinds april 2013 zit ik in het bestuur van de ZLTO afdeling Uden en bij het afscheid van Theo Heeren,per 1 januari 2014, ben ik verkozen  tot jullie nieuwe voorzitter. Sinds het vertrek van Jos Tonnaer beheer ik ook, samen met Harm,  de portefeuille RO en Milieu.

Op dat moment instappen als voorzitter terwijl er binnen de ZLTO nogal een omslag werd gemaakt, was misschien niet de makkelijkste keuze maar aan de andere kant bood het ook nieuwe kansen om dingen te veranderen waar nodig.

Dit is nu precies wat ik graag wil  bekijken met alle leden van onze mooie afdeling. Graag blijf ik een beroep op jullie doen om mee te denken, te discussiëren en aan te pakken wanneer u iets tegenkomt waarvan u denkt, dat wij als afdeling hier iets mee kunnen doen. Laat het ons weten! Andersom zal dat ook zeker blijven gebeuren, want een actief betrokken lid, is vaak ook een tevreden lid.

Als kleine groep van ondernemers in Uden moeten we als 1 stem en gezicht naar buiten treden tegen burgers en politiek van onze gemeente.  Dit om onze verdiende plek in het buitengebied te behouden en te versterken. Wanneer wij als ondernemers in de groene ruimte ons laten verleiden tot verdeeldheid komen we in een negatieve spiraal terecht. ‘Samen staan we sterk’  is geen loze kreet.

Vergeet niet om mij of iemand anders van ons diverse bestuur aan te spreken waar nodig. Dit mag op onze bijeenkomsten maar nog veel liever direct per mail, telefoon of persoonlijk. Op deze manier gaan wij samen ontdekken waar wij als afdeling Uden voor staan: Ondernemend, betrokken en hopelijk actief voor u en met u.

 

 

2017 03 23  voor siteBestuur 2017

Vice-voorzitter Jos Timmers: Sinds de najaarsvergadering van 2011, ben ik actief als bestuurslid binnen  ZLTO afdeling Uden. Ik heb, samen met mijn vrouw Heidi en twee kinderen, een melkveehouderij met 45 melkkoeien en 40 stuks jongvee in Uden. We hebben ook een zorgboerderij genaamd Amatheon. We bieden dagbesteding aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er achter het bedrijf ook nog de camping met vaste staanplaatsen.

Binnen het bestuur heb ik portefeuille “De Maashorst”. Hieronder valt onder andere de organisatie van de jaarlijkse Maashorstfair. Ook zit ik namens ZLTO in de Adviesraad van de Maashorst. Op deze manier blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen in het gebied. Verder heeft ook Verbrede Landbouw mijn aandacht.

Omdat per 1 januari 2016 Jos Tonnaer is teruggetreden als bestuurslid en vice-voorzitter, heeft het bestuur mij gevraagd om vice-voorzitter te worden. Ook die taak heb ik op me genomen.

Heb je goede ideeën of zijn er problemen? Dan hoop ik dat je me weet te vinden!

 

Secretaresse/penningmeester Jeanne van Sleeuwen-Dortmans: Ik ben getrouwd met Mari van Sleeuwen en samen hebben wij 5 kinderen. We hebben een melkveehouderij in Uden waar we 2 jaar geleden een maatlatstal in gebruik hebben genomen.

In de najaarsvergadering van november 2009 ben ik in het bestuur gekozen. Sinds 1 april 2010 doe ik het secretariaat en de financiële administratie van de afdeling. Daar kwam later de website bij en ook wat PR-activiteiten. We hebben een mooie afdeling en ik hoop eraan bij te dragen dat de binding tussen de leden onderling in stand blijft. Al is dat natuurlijk ook een taak waar leden zelf, bij voorkeur actief, aan bijdragen. Bij vragen, adreswijzigingen of andere zaken kunt u altijd contact opnemen via het zlto mailadres, de telefoon of persoonlijk. Graag tot ziens!

 

Bestuurslid Ronald Woutersen: Tot  jaren terug runde ik samen met behulp van mijn vader een gemiddeld melkveebedrijf met 80 melkkoeien plus jongvee. Na het overlijden van mijn vader run ik het bedrijf alleen en ben sinds kort overgestapt op automatisch melken.

Ik zit sinds oktober 1999 in het bestuur van onze afdeling (met uitzondering van een jaar). Ik heb al verschillende portefeuilles gehad in de afgelopen 10 jaar.De laatste jaren heb ik mij bezig gehouden met PR en Landbouw en Samenleving. Voor de laatste heb ik nu de verantwoordelijkheid, samen met de werkgroep. Ik probeer mij zoveel mogelijk in te zetten voor leden die het moeilijk hebben, in wat voor situatie dan ook. Samen met de rest van de bestuursleden proberen we de belangen van onze afdeling zo goed mogelijk te behartigen. Tot ziens op een van onze ledenavonden!

 

Geert Hol: Ik zit in het bestuur sinds april 2013 en had al bestuurlijke ervaring opgedaan in de ledenraad van FrieslandCampina. Ik ben getrouwd met Annette en samen hebben we 3 jonge kinderen. In het dagelijks leven werk ik op mijn melkveebedrijf in Odiliapeel waar we vorig jaar een nieuwe stal in gebruik hebben genomen.

Mijn bestuurlijke portefeuille is de Melkveehouderij en Water. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze zaken, dan stel ik het op prijs dat u contact met mij opneemt.

 

Harm van der Zanden: Ik ben bestuurlijk actief voor ZLTO sinds november 2010. Ik woon in Volkel samen met Shirley van den Elzen en onze 2 kinderen. In het dagelijks leven werk ik bij DLV Advies.

Binnen het bestuur beheer ik de portefeuille Omgeving met als aandachtsgebieden RO en Milieu. In dat kader neem ik ook deel aan de Klankbordgroep Bestemmingsplan bij de gemeente Uden, waar we een goede samenwerking mee hebben. Mocht u vragen en/of zaken hebben betreffende RO en Milieu dan weet u wie u moet hebben binnen het bestuur!