Lid worden!

Afdelingsbestuurders

Het afdelingsbestuur van ZLTO Uden bestaat uit 6 personen:

foto bestuur maart 2018

 

Voorzitter Jos Timmers:
Sinds de najaarsvergadering van 2011, ben ik actief als bestuurslid binnen ZLTO afdeling Uden. Ik heb, samen met mijn vrouw Heidi en twee kinderen, een melkveehouderij met 45 melkkoeien en 40 stuks jongvee in Uden. We hebben ook een zorgboerderij genaamd Amatheon. We bieden dagbesteding aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er achter het bedrijf ook nog de camping met vaste staanplaatsen.

Binnen het bestuur heb ik portefeuille “De Maashorst”. Hieronder valt onder andere de organisatie van de jaarlijkse Maashorstfair. Ook zit ik namens ZLTO in de Adviesraad van de Maashorst. Op deze manier blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen in het gebied. Verder heeft ook Verbrede Landbouw mijn aandacht.

Omdat per 1 januari 2016 Jos Tonnaer is teruggetreden als bestuurslid en vice-voorzitter, heeft het bestuur mij gevraagd om vice-voorzitter te worden. Begin 2020 heb ik de rol van voorzitter op me genomen na het terugtreden van onze voorzitter Eddy Janssen.

Heb je goede ideeën of zijn er problemen? Dan hoop ik dat je me weet te vinden!

Secretaresse/penningmeester Jeanne van Sleeuwen-Dortmans: 
Ik ben getrouwd met Mari van Sleeuwen en samen hebben wij 5 kinderen. We hebben een melkveehouderij in Uden waar we 2 jaar geleden een maatlatstal in gebruik hebben genomen.

In de najaarsvergadering van november 2009 ben ik in het bestuur gekozen. Sinds 1 april 2010 doe ik het secretariaat en de financiële administratie van de afdeling. Daar kwam later de website bij en ook wat PR-activiteiten. We hebben een mooie afdeling en ik hoop eraan bij te dragen dat de binding tussen de leden onderling in stand blijft. Al is dat natuurlijk ook een taak waar leden zelf, bij voorkeur actief, aan bijdragen. Bij vragen, adreswijzigingen of andere zaken kunt u altijd contact opnemen via het zlto mailadres, de telefoon of persoonlijk. Graag tot ziens!

Bestuurslid Ronald Woutersen:
Tot jaren terug runde ik samen met behulp van mijn vader een gemiddeld melkveebedrijf met 80 melkkoeien plus jongvee. Na het overlijden van mijn vader run ik het bedrijf alleen en ben sinds kort overgestapt op automatisch melken.

Ik zit sinds oktober 1999 in het bestuur van onze afdeling (met uitzondering van een jaar). Ik heb al verschillende portefeuilles gehad in de afgelopen 10 jaar. De laatste jaren heb ik mij bezig gehouden met PR en Landbouw en Samenleving. Voor de laatste heb ik nu de verantwoordelijkheid, samen met de werkgroep. Ik probeer mij zoveel mogelijk in te zetten voor leden die het moeilijk hebben, in wat voor situatie dan ook. Samen met de rest van de bestuursleden proberen we de belangen van onze afdeling zo goed mogelijk te behartigen. Tot ziens op een van onze ledenavonden!

Bestuurslid Geert Hol:
Ik zit in het bestuur sinds april 2013 en had al bestuurlijke ervaring opgedaan in de ledenraad van FrieslandCampina. Ik ben getrouwd met Annette en samen hebben we 3 jonge kinderen. In het dagelijks leven werk ik op mijn melkveebedrijf in Odiliapeel waar we vorig jaar een nieuwe stal in gebruik hebben genomen.

Mijn bestuurlijke portefeuille is de Melkveehouderij en Water. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze zaken, dan stel ik het op prijs dat u contact met mij opneemt.

Bestuurslid Jos Heeren:
Ik ben 37 jaar en woon samen met Anneloes op de Ganzenweg in Odiliapeel. We hebben 4 jonge kinderen: Thije, Roosmarijn, Sjors en Lauren. Anneloes werkt in de zorg ’s avonds en in het weekend op de huisartsenpost. De boerderij heb ik nog samen met mijn ouders. Het is een melkveebedrijf met een vleesveetak en wat akkerbouw. We proberen veel op het land zelf te doen. Ook verkopen we ons eigen rundvlees in pakketten direct aan de consument. Ik zit in het bestuur sinds 15 maart 2018.

Bestuurslid Rianne van den Broek-Sanders:
Ik ben bestuurlijk actief voor ZLTO Uden sinds 15 maart 2018. Ik woon in Odiliapeel samen met mijn man Hans van den Broek en onze 3 kinderen. We hebben samen een melkvee- en akkerbouwbedrijf. Naast mijn bestuursfunctie bij ZLTO Uden ben ik ook nog penningmeester bij de rundveestudieclub ZUVO en heb ik nog wat andere bestuursfuncties. 

Ik ga mij voornamelijk bezig houden met de PR van onze afdeling en alle andere zaken waar ik mijn steentje aan kan bijdragen. Is er dus ooit informatie die u van belang vindt voor onze leden, geeft u dit dan door. Dan zorg ik dat het via onze website en nieuwsbrief verspreid wordt. Voor alle andere zaken omtrent PR binnen onze afdeling kunt u mij ook benaderen.