Projecten

Er zijn verschillende projecten en inkoopcollectieven.

Snel data-verkeer

Snel kunnen internetten in het buitengebied, is een steeds groter wordende behoeften. Daarom is er een speciale projectgroep opgestart in 2015 in West-Brabant. Het doel van dit project is het faciliteren van de aanleg van glasvezelkabel in de 'witte' gebieden, zodat de bedrijven en bewoners daar zijn voorbereidt op gebruiksvriendelijk internetgebruik in de toekomst. 

 

Jongeren

Sinds voorjaar 2016 is er een jongeren projectgroep waarbij de jongeren op excursie gaan bij bedrijven. Jongeren hebben de (agrarische) toekomst! Het doel van is om samen bedrijfsexcursies te organiseren voor jongeren, zodat zij bij elkaar op de bedrijven kunnen kijken en van elkaar leren. Hierdoor ontwikkel je een bredere kijk op je (toekomstige) beroep en de agrarische sector. 

De bedrijven die we bezocht hebben zijn: Vatricom in Halsteren, poogoedbedrijf Gommeren in Kruisland, Van Meir uien&aardappelen in Kruisland, Luijsterburg Agrifruit in Heerle en Suikerunie in Dinteloord.

 

Asbestverwijderen

Er liggen nogal wat asbestdaken die voor 2024 verwijderd moeten zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het verwijderen van asbest? Stuur dan een email naar zltosteenbergen@zlto.nl 

 

Afval collectief

Onze afdeling heeft met Renewi een scherpe collectieve afspraak gemaakt voor de inzameling van uw bedrijfsafval. Dit collectief heeft voor u meerdere voordelen! Als afdeling raden wij aan om deze aanbieding aan u persoonlijk te laten voorrekenen door een vertegenwoordiger van Renewi.

Voor meer informatie en/of aanmelden voor dit collectief kunt u een mail sturen naar zltosteenbergen@zlto.nl. Als u in deze mail uw naam en telefoonnummer vermeld, zal er contact met u worden opgenomen.

 

Energiescan

Energie besparen en/of produceren. Laat u informeren door ambassadeurs van 'Energiek Brabantse Wal'. Wilt u een energiescan uit laten voeren op uw bedrijf? Meldt u dan aan op info@energiekbrabantsewal.nl. Voor meer informatie, kijkt u op www.energiekbrabantsewal.nl 

Klasse boeren 

Het initiatief 'Klasseboeren' is in onze afdeling en West-Brabant in ontwikkeling. Meer informatie volgt!

Voor meer informatie en/of aanmelden voor dit collectief kunt u een mail sturen naar zltosteenbergen@zlto.nl. Als u in deze mail uw naam en telefoonnummer vermeld, zal er contact met u worden opgenomen.