Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit meerdere bestuursleden, waarbij de sectoren en de woonplaats zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Naast het bestuur zijn er meerdere lokale projectgroepen. 

Bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit 6 bestuursleden. De bestuursleden vertegenwoordigen verschillende dorpskernen en sectoren. Als u meer wilt weten over het bestuurslid, klikt u op een naam, voor meer persoonlijke informatie. Ieder bestuurslid draagt zijn steentje bij in het algemeen, bij specifieke dossiers en brengt verschillende kennis(sen) in. Voor een breed draagvlak en spreiding over de gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom, zijn wij momenteel op zoek naar bestuursleden. Wilt u vrijblijvend een of twee bestuursvergaderingen bijwonen? Laat het ons weten via zltosteenbergen@zlto.nl!

 • Pieter Korst,     voorzitter, verenigingszaken
 • Eric van der Spelt, bestuurslid, ruimtelijke ordening
 • Hubert Visser,   bestuurslid, water, arbeid
 • Andre Janse, bestuurslid, 
 • Steffi Verbeek, bestuurslid

 

Projectleden

Vanuit leden initiatieven of vanuit het bestuur zijn er ook verschillende projecten, waarbij er leden actief betrokken zijn bij een project. Gezamenlijk bepaalde doelen realiseren binnen een bepaalde periode, is een praktische invulling van wensen en behoeften van, voor en door leden! Wilt u als projectgroeplid deelnemen aan onderstaande projecten? Hebben jullie een projectvoorstel? Laat het ons weten via zltosteenbergen@zlto.nl!

Projectgroep snel dataverkeer

Snel kunnen internetten in het buitengebied, is een steeds groter wordende behoeften. Daarom is er een speciale projectgroep opgestart in 2015 in West-Brabant. Het doel van deze projectgroep is het faciliteren van de aanleg van glasvezelkabel in de 'witte' gebieden, zodat de bedrijven en bewoners daar zijn voorbereidt op gebruiksvriendelijk internetgebruik. 

 • Andre Janse      namens ZLTO-bestuur
 • Marinus Krijger  voorzitter
 • Albert Engelen   secretaris, penningmeester
 • Kees Gommeren
 • Rian Govers
 • Leen Vos
 • Lian Korst

 

Projectgroep jongeren

Jongeren hebben de (agrarische) toekomst! Het doel van is om samen bedrijfsexcursies te organiseren voor jongeren, zodat zij bij elkaar op de bedrijven kunnen kijken en van elkaar leren. Hierdoor ontwikkel je een bredere kijk op je (toekomstige) beroep en de agrarische sector. 

 • Eric-Jan van Trijen namens ZLTO-bestuur
 • Claudia Laurijsse
 • Milou Testers
 • Monique Oostvogels
 • Jean Gommeren
 • Rowena de Weert
 • Johan Laurijsse