Activiteiten

ZLTO Steenbergen&BergenopZoom organiseert, faciliteert en neemt deel aan diverse activteiten. Acitviteiten voor, door en met elkaar voor een toekomstbestendige toekomst!

Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft gedurende het jaar meerdere overleggen met de diverse stakeholders. Zo is er het half-jaarlijkse gemeente overleg in Bergen op Zoom en Steenbergen. Er is overleg met andere ondernemersverenigingen, AgrarischeNatuurVereniging de Brabantse Wal, waterschap Brabantse Delta en allerlei andere organisaties indien nodig. De afdelingsvoorzitter, Eric-Jan van Trijen, heeft veelvuldig contact met diverse mensen van de moedervereniging ZLTO in Den Bosch. De relatiebeheerder, Carla Michielsen, is ook een belangrijke contactpersoon tussen leden, afdelingsbestuur en allerlei externe partijen. 

Ledenactiviteiten 

Voor de leden worden er gedurende het jaar meerdere activiteiten georganiseerd door de lokale afdeling danwel door de ZLTO-vereniging vanuit Den Bosch. Zo zijn er individuele gesprekken, groepsgesprekken, projectengroepen, bedrijfsbezoeken, informatie-bijeenkomsten en allerlei andere vormen om kennis(sen), advies en kunde over te brengen als meerwaarde voor u als lid! Naast de bedrijfsmatige aspecten zijn er ook de persoonlijke aspecten in de vorm van sociale activiteiten met en voor elkaar; de feestavond, nieuwjaarsreceptie en het informeel samenzijn.