Henriette stelt zich voor

Sinds het voorjaar van 2015 mag ik mijzelf voorzitter noemen van onze plaatselijke ZLTO.  Samen met mijn man Henny hebben we 4 kinderen en zorgen we voor het reilen en zeilen van ons varkensbedrijf. Onze oudste zoon is werkzaam binnen het bedrijf.

ZLTO - Mw H Driessen-082952

De agrarische sector is dagelijks bezig met de productie van  voedsel en  dit  willen we  op een goede manier doen. Dit doen we door zorgvuldig om te gaan met onze dieren, planten, bomen en het land. Maar ook door zorg te dragen voor de groene omgeving waarin we wonen. Dagelijks zijn we bezig met de ontwikkelingen binnen en buiten onze bedrijven. Het is belangrijk dat we een inkomen hebben voor onze gezinnen. De balans tussen het bedrijf en het gezin moet in evenwicht zijn. 

Door problemen in het bedrijf of in het gezin, zien we te vaak dat deze balans zoek is.  Als plaatselijke ZLTO  willen we een luisterend oor hebben  voor deze ondernemers en hun gezinnen.

Als agrarische sector is het goed om midden in de maatschappij te staan.  Door regelmatig overleg met onze gemeente blijven we op de hoogte van elkaars beleid.   Door middel van zichtstallen, klasseboeren en open dagen maken we onze bedrijven zichtbaar en kunnen we uitleg geven richting de consument en burgers. Onze bedrijven zorgen   voor  werkgelegenheid binnen onze maatschappij. Tevens geven onze zorgboerderijen  dagelijks zorg en aandacht voor mensen met een beperking.  

Als voorzitter probeer ik een stukje bij te dragen aan de balans tussen onze bedrijven, gezinnen, politiek en de maatschappij.  We mogen trots zijn op onze bedrijven