Over ZLTO Rijk van Nijmegen

ZLTO Rijk van Nijmegen behartigt de belangen van zo’n 120 boeren en tuinders. In en om Nijmegen maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

ts14-maurice_hanegraaf-2460

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente(n), waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • Bestemmingsplannen buitengebied
  • Natura 2000 en de gevolgen daarvan
  • Onwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven

ZLTO Rijk van Nijmegen heeft als werkgebied de zeven gemeenten Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek, Beek-Ubbergen en Millingen aan de Rijn. In dit gebied behartigen wij de belangen van zo’n 550 leden boeren en tuinders. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit 11 bestuursleden en een secretaris/penningmeester. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.

Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante themabijeenkomsten.

Bent u geinteresseerd in lidmaatschap of wilt u er meer over weten? Neem gerust contact met ons op.