Over de afdeling

ZLTO Oirschot de Beerzen behartigt de belangen van zo’n 115 boeren en tuinders en totaal 240 leden. In en om gemeente Oirschot maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente, waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • Vrijkomende agrarische gebouwen
  • Onwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven
  • Duurzaamheid van de agrarische sector

ZLTO Oirschot de Beerzen heeft als werkgebied de kerkdorpen Oirschot, Spoordonk en Oost,- West- en Middelbeers. In dit gebied behartigen wij de belangen van onze boeren en tuinders. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit een bestuur waarbij ieder bestuurslid verantwoordelijk is voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.

Sociale activiteiten voor onze leden vinden we belangrijk. Daarom organiseren we als ZLTO Oirschot de Beerzen onder meer een jaarlijkse gezinsdag en een fietstocht. Het bestuur van de afdeling stelt vier keer per jaar een nieuwsbrief samen. Op die manier blijven de leden betrokken bij de vereniging.

Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante themabijeenkomsten.

Hier kunt u onze visie downloaden

 

Klik op onderstaande links om naar pagina's met extra informatie te gaan: