Bestuursinformatie

Het bestuur van de afdeling bestaat uit 9 bestuursleden en een secretaris/penningmeester. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging. 

De samenstelling is als volgt:

Corne de Rooij:      Voorzitter tevens Pfh Intensief (varkens/pluimvee/kalverhouderij)

Angeline Hazenberg:     Maatschappij en PR

Corne van Roessel:    RO gemeente Goirle Riel, Verbrede Landbouw en Geitenhouderij

Ronnie Schellekens:     RO gemeente Goirle Riel Water (Br. Delta),

Pieter Teurlings:        RO gemeente Tilburg, Water (Dommel)

Jochem van de Langenberg:    RO gemeente Tilburg, Akkebouw

Jeroen van Overbeek:  RO gemeente Oisterwijk,  Boomteelt, Water (Dommel)

Rob Heijs:       secretaris, penningmeester

buiten bestuur:

Ron van Puijenbroek:    Melkveehouderij

Het bestuur stelt zich in dit filmpje graag nader aan u voor.