Bestuursinformatie

Het bestuur van de afdeling bestaat uit 6 bestuursleden en een secretaris/penningmeester. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging. 

De samenstelling is als volgt:

Kees Fonken:      Voorzitter (waarnemend voor varkenshouderij en akkerbouw)

Corne van Roessel:     gemeente Goirle Riel, Verbrede Landbouw en Geitenhouderij

Inge Smolders:       Maatschappij en PR

Pieter Teurlings:        gemeente Tilburg, Water (Dommel)

Ronnie Schellekens:      Water (Br. Delta), gemeente Goirle Riel

Joris Op 't Hoog:     gemeente Oisterwijk, Melkveehouderij en Jongeren

Rob Heijs:       secretaris, penningmeester