Over het bestuur

Het bestuur van ZLTO Drimmelen bestaat momenteel uit diverse bestuursleden die ieder één of meer portefeuilles beheren. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door meerdere portefeuillehouders en een secretaris/penningmeester “buiten” het bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

 • Piet Hermus, voorzitter, portefeuillehouder Public Relations
 • Pipie Smits van Oijen, vice voorzitter en portefeuillehouder ruimtelijke ordening
 • Hans de Bont, penningmeester en secretaris
 • Peter van Beek, portefeuillehouder akkerbouw
 • Janine Keller
 • Jeroen de Leeuw, portefeuillehouder water
 • Elly van Oorschot, portefeuillehouder verbrede landbouw
 • Ruud Taks, portefeuillehouder rundveehouderij

 

Daarnaast worden een aantal functies en portefeuilles ingevuld door leden van buiten het bestuur:

 • Johan van Eggermond, portefeuillehouder glastuinbouw
 • Henny en Kees Hessels, portefeuillehouders landbouw en samenleving
 • Maaike en Anton Hop, portefeuillehouder vollegrondsgroente
 • Ronald Lievens, portefeuillehouder paardenhouderij
 • Niels Mureau, portefeuillehouder verbrede landbouw
 • Kees Nuijten, portefeuillehouder pluimveehouderij
 • Arno van Oosterhout, portefeuillehouder varkenshouderij