Zak van Zuid-Beveland

De grenzen van onze ZLTO-afdeling zijn dezelfde als die van de Gemeente Borsele. Dit gebied staat ook bekend als de 'Zak van Zuid-Beveland' en Landschapspark Borsele

luchtfoto nisse

 

In de Zak van Zuid-Beveland wordt zorgvuldig gewaakt over e´e´n van de oudste polderlandschappen van Nederland. De eeuwenlange strijd tegen het water heeft hier geleid tot een dicht stelsel van slingerende dijkjes. Ze vormen het patroon van een fraai geschakeerde lappendeken. Het liefelijke karakter van de Zak is het resultaat van een grimmig verleden. De geschiedenis verhaalt van inpolderingen en overstromingen. Al in de 12e eeuw zagen de bewoners zich genoodzaakt om dijken op te werpen tegen het oprukkende water. 

Landschapstype

Het middeleeuwse landschapstype is nog altijd herkenbaar in de vorm van ongelijke poelgronden, smalle dijkjes en glooiende kreekruggen. Het dorpje Nisse ligt in e´e´n van die oude kerngebieden. De oude percelen rondom het dorp worden traditioneel omzoomd door meidoornheggen, die in de lente voor een overweldigende bloesempracht zorgen.

Het water van de Zwaakse Weel bewijst de vroegere aanwezigheid van de zee. De oude kreek is het restant van een machtige, drukbevaren zeearm. Waar ooit zeilschepen passeerden, vind je nu brede rietkragen, knotbomen en drassige weilanden omzoomd door dijkjes.

In het voorjaar worden de karakteristieke slingerende dijken van de Zak gestoffeerd door een kleurrijke verzameling wilde planten. 

Een oude stoomtrein doorkruist het landschap van de Zak. Onderweg passeer je boomgaarden, historische boerderijen en knusse dorpjes. Eindbestemming is Hoedekenskerke, waar de zeedijk een abrupte overgang vormt van zoet naar zilt.

De Westerschelde is al eeuwenlang een druk bevaren handelsroute. 

Een imposant zeefort bij Ellewoutsdijk benadrukt het historische belang van de riviermonding. Vanaf het uitkijkpunt bovenop het fort kijk je aan de ene kant uit over de Westerschelde en aan de andere kant over het natuurgebied van de inlaag 1887, een geliefde pleisterplaats voor duizenden watervogels.